Verkenning strategische agenda met DRIFT

Op maandag 6 december vond de tweede brede bijeenkomst plaats in het kader van de verkenning naar een strategische agenda voor de Zuid-Hollandse Delta. Er waren bijna tachtig mensen aanwezig wat laat zien dat de betrokkenheid groot is. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst digitaal maar ondanks de (on)mogelijkheden van het digitaal ontmoeten kijken wij terug op een geslaagde bijeenkomst.

Als eerste nam DRIFT ons mee in de kracht van de Zuid-Hollandse delta, trends, transities en transitieopgaven. Daarna gingen de deelnemers in tien tafels uiteen om in gesprek te gaan over de urgentie en veranderrichting van de transitieopgaven. Op basis van de drie hoofdthema’s “naar een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving”, “vitale wijken en kernen” en “naar een innovatieve, bereikbare, duurzame economie en arbeidsmarkt” werd er aan tien tafels nagedacht om deze drie hoofdthema’s verder in te vullen.

Met deze stap is de verkenning naar een strategische agenda voor de regio afgerond en is het tijd om aan de bestuurders de uitkomsten van de verkenning terug te koppelen.

De volgende stap is deze verkenning verder uit te gaan werken naar een strategische agenda voor de regio waardoor de regio Zuid-Hollandse Delta verder versterkt wordt. Bij deze verder uitwerking zullen opnieuw de betrokken partijen benaderd worden om zo een breed gedragen agenda te kunnen opstellen.

 

Het laatste nieuws

Minister Hanke Bruins Slot bezoekt regio Zuid-Hollandse Delta

Maandag 11 juli 2022 was onze minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, op bezoek in de Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Dit om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de projecten binnen de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta en welke resultaten er behaald zijn.

Natuurlijk overnachten in de delta: Delta Nomads

Op Voorne-Putten hebben enkele recreatiebedrijven de handen ineengeslagen om het aanbod ‘natuurlijk overnachten’ in de delta te versterken. Zij lanceren een nieuw product op het eiland: ‘Delta Nomads: de wilde parels van de delta op jouw manier ontdekt.’ Delta Nomads staat ook voor verbinding van bijzondere plekken: de Delta Nomads overnachtingplekken kenmerken zich door hun eigen bijzondere verhaal. Samen vormen de plekken een wilde en soms ruige route.

Regio Deals werken en leveren mooie resultaten op

Eerder deze week sprak Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot nog lovend over de Regio Deals. Rijk en regio trekken gezamenlijk op om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de Zuid-Hollandse Delta werken we als zes gemeenten, verspreid over drie eilanden, nauw samen en delen we kennis binnen de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. En dat levert al hele mooie resultaten op!

Regeneratieve landbouw onder de loep bij BI-JOVIRA

Drie vierdejaars studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) in ’s-Hertogenbosch zijn gestart met hun beroepsopdracht over de kansen van regeneratieve landbouw bij BI-JOVIRA , het boerenbedrijf van familie Mosselman in Ooltgensplaat. De studenten onderzoeken het toekomstperspectief van de biologische regeneratieve manier van landbouw, op de manier zoals Cornelis Mosselman voor ogen heeft. Op basis van goed rentmeesterschap waarin people, planet en profit hand in hand gaan. Dit project is met cofinanciering van de HAS en de Regio Deal tot stand gekomen.

Programmalijn O&A op bezoek bij STC in Brielle

Op 18 mei bracht een delegatie van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal ZHD een werkbezoek aan het Scheepvaart en Transportcollege Training & Consultancy in Brielle.

Bijeenkomst Circulair Bouwen voor de Toekomst in Middelharnis

Wonen willen we allemaal. De bouw is daarom een onmisbare sector, maar gebruikt nu een derde van de grondstoffen. Het gebruik van beton veroorzaakt bovendien een hoge CO2-uitstoot. Het kan anders, bleek vorige week op de netwerkbijeenkomst Circulair Bouwen voor de Toekomst. Professionals lieten zien hoe zij al jaren werken met biobased materialen en hoe onderdelen van een huis na sloop, een nieuw leven krijgen. De netwerkbijeenkomst was gericht op de hele bouwketen en werd georganiseerd door de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, provincie Zuid-Holland en Bouwcenter Esselink.