Goeree-Overflakkee gaat ambitieus aan de slag met circulaire economie

Met ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ zet de gemeente een stevige ambitie neer. De landelijke doelstelling is om in 2050 een circulaire economie te hebben. “Wij zetten erop in om het eiland eerder circulair te maken”, zegt wethouder Tea Both-Verhoeven. “De afgelopen jaren zijn er op Goeree-Overflakkee al mooie resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Ook met de circulaire economie willen we ambitieus aan de slag en extra inspanningen leveren. Wachten is niet goed, want het is urgent.” Begin februari vond de aftrap voor ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ plaats.

Wat is dat eigenlijk, een circulaire economie of kringloopeconomie? Wethouder Both: “Het draait om de grondstoffen. Nu putten we de aarde uit. We leven in een consumptiemaatschappij, waardoor grondstoffen steeds schaarser worden. Veel grondstoffen zijn echter prima opnieuw te gebruiken. Dat willen we op gang brengen. In een circulaire economie heb je geen reststoffen, geen afval, want dat is grondstof die je weer kunt gebruiken.”

Actief meedenken
De gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met de provincie Zuid-Holland en de andere partners binnen de Regio Deal om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. “Wij zetten de eerste stappen als voortrekker en als verbinder faciliteren we de inbedding op het eiland. Het is de bedoeling om mensen bij elkaar te brengen en kennis, netwerken en inspiratie te delen. Inwoners, bedrijven en scholen kunnen actief meedenken om het eiland voor te bereiden op een duurzame, circulaire toekomst. Beleid maken we samen”, aldus de wethouder, die eraan toevoegt dat de gemeente ook een voorbeeldrol wil spelen, bijvoorbeeld op gebieden als inkoop en vastgoed.

In feite zijn de eerste stappen richting een circulaire economie al gezet. “We zijn al met ondernemers in gesprek over dit onderwerp. Met de bouwwereld gaan we een symposium over circulair bouwen organiseren. Op de Beroepscampus is een programma circulariteit opgezet. Dat is heel belangrijk, want zo werk je aan bewustzijn bij de jeugd, de consument van de toekomst, en zo bereid je scholieren voor op de arbeidsmarkt van straks.”

Inspirerende voorbeelden
De transitie begint dus niet bij nul. Integendeel, er gebeurt al van alles op Goeree-Overflakkee als het om circulariteit gaat. Behalve de Beroepscampus noemt Tea Both de proeftuin Van Pallandtpolder, waar bermmaaisel wordt omgezet in meststof op het land, en brouwerij Solaes, die straks in een verbouwd monumentaal pand van start gaat waarin veel bestaand materiaal is verwerkt. “Inspirerende voorbeelden die nu al laten zien dat het creëren van een gesloten kringloop geen theoretische exercitie is.” In samenwerking met de RAD realiseert Goeree-Overflakkee een circulair ambachtscentrum. “Daar kun je overtollig materiaal inleveren én kopen: een tweedehands bouwmarkt. Goed voor Goed is er al enige tijd mee bezig. Het is een manier om de circulaire economie een zetje te geven én – ook een belangrijk aspect – om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven”, zegt Tea Both.

Met ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ heeft iedereen te maken. Alle branches in het bedrijfsleven én inwoners gebruiken immers grondstoffen. “Afval is grondstof. Restafval is waardeloos. Dat wordt verbrand en dat is ontzettend jammer. Gelukkig zien we de fractie restafval al dalen”, aldus de wethouder, die de overgang naar een circulaire economie een cultuurverandering noemt. Een andere denkwijze om Goeree-Overflakkee samen een duurzame economische toekomst te geven.

Het laatste nieuws

Minister Hanke Bruins Slot bezoekt regio Zuid-Hollandse Delta

Maandag 11 juli 2022 was onze minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, op bezoek in de Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Dit om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de projecten binnen de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta en welke resultaten er behaald zijn.

Natuurlijk overnachten in de delta: Delta Nomads

Op Voorne-Putten hebben enkele recreatiebedrijven de handen ineengeslagen om het aanbod ‘natuurlijk overnachten’ in de delta te versterken. Zij lanceren een nieuw product op het eiland: ‘Delta Nomads: de wilde parels van de delta op jouw manier ontdekt.’ Delta Nomads staat ook voor verbinding van bijzondere plekken: de Delta Nomads overnachtingplekken kenmerken zich door hun eigen bijzondere verhaal. Samen vormen de plekken een wilde en soms ruige route.

Regio Deals werken en leveren mooie resultaten op

Eerder deze week sprak Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot nog lovend over de Regio Deals. Rijk en regio trekken gezamenlijk op om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de Zuid-Hollandse Delta werken we als zes gemeenten, verspreid over drie eilanden, nauw samen en delen we kennis binnen de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. En dat levert al hele mooie resultaten op!

Regeneratieve landbouw onder de loep bij BI-JOVIRA

Drie vierdejaars studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) in ’s-Hertogenbosch zijn gestart met hun beroepsopdracht over de kansen van regeneratieve landbouw bij BI-JOVIRA , het boerenbedrijf van familie Mosselman in Ooltgensplaat. De studenten onderzoeken het toekomstperspectief van de biologische regeneratieve manier van landbouw, op de manier zoals Cornelis Mosselman voor ogen heeft. Op basis van goed rentmeesterschap waarin people, planet en profit hand in hand gaan. Dit project is met cofinanciering van de HAS en de Regio Deal tot stand gekomen.

Programmalijn O&A op bezoek bij STC in Brielle

Op 18 mei bracht een delegatie van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal ZHD een werkbezoek aan het Scheepvaart en Transportcollege Training & Consultancy in Brielle.

Bijeenkomst Circulair Bouwen voor de Toekomst in Middelharnis

Wonen willen we allemaal. De bouw is daarom een onmisbare sector, maar gebruikt nu een derde van de grondstoffen. Het gebruik van beton veroorzaakt bovendien een hoge CO2-uitstoot. Het kan anders, bleek vorige week op de netwerkbijeenkomst Circulair Bouwen voor de Toekomst. Professionals lieten zien hoe zij al jaren werken met biobased materialen en hoe onderdelen van een huis na sloop, een nieuw leven krijgen. De netwerkbijeenkomst was gericht op de hele bouwketen en werd georganiseerd door de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, provincie Zuid-Holland en Bouwcenter Esselink.