Rijk – regio overleg

Op 17 februari 2022 is er weer een overleg geweest met het Rijk, de provincie Zuid – Holland en de gemeenten van de Regio Deal. In dit overleg is de voortgang van de 4 pijlers besproken waarbij er vanuit het Rijk waardering is over de voortgang van de regio Deal. De betrokken wethouders van de gemeenten lichtten de stand van zaken toe.

Bij Agrifood lopen nu diverse projecten, zoals het project “Bodem als Basis”, een project met regeneratieve landbouw, een waterstof aangedreven “Robotiller” en binnenkort wordt het eerste foodlab in de regio geopend.

Bij Duurzaamheid gaat het om de volgende projecten: voor waterstof gaat het om het gebruik van groene waterstof in de landbouw, de bouw van een waterstoftankstation en de opleiding installatietechniek en waterstof. Voor circulariteit is er een onderwijsprogramma gestart, is de realisatie van circulaire ambachtscentra gestart en is er een cursus circulair inkopen gestart.

Naast dat er een flink aantal projecten bij Landschap en toerisme zijn ingediend die nog verder worden uitgewerkt is men ook bezig met ondermijning. De verwachting is dat binnenkort meerdere projecten uitgevoerd gaan worden.

Bij Onderwijs en arbeidsmarkt is een eerste businesscase uit voortgekomen waardoor een unieke samenwerking tussen de leer- werkbedrijven in de regio is ontstaan. Het gaat hierbij  om de verbreding van het ontwikkelaanbod waardoor er twee opleidingen zijn gestart.

Naast de toelichting van de 4 pijlers is er ook gesproken over het vervolg op de Regio Deal. Vanuit het Rijk is aangegeven dat het regionale werken voortgezet wordt. De regio is daarom bezig met de verkenning naar een strategische agenda om de ontwikkeling op de langere termijn aan te geven. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een zogenaamde investeringsagenda waarbij er concrete projecten worden benoemd waar de regio in samenwerking met stakeholders en overheden aan gaat werken.

In het komende overleg in juni zullen deze stukken – naast de voortgang van de Regio Deal – opnieuw worden besproken. Er wordt terug gekeken op een goed overleg en er wordt met vertrouwen uitgekeken naar het vervolg.

Het laatste nieuws

Minister Hanke Bruins Slot bezoekt regio Zuid-Hollandse Delta

Maandag 11 juli 2022 was onze minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, op bezoek in de Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Dit om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de projecten binnen de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta en welke resultaten er behaald zijn.

Natuurlijk overnachten in de delta: Delta Nomads

Op Voorne-Putten hebben enkele recreatiebedrijven de handen ineengeslagen om het aanbod ‘natuurlijk overnachten’ in de delta te versterken. Zij lanceren een nieuw product op het eiland: ‘Delta Nomads: de wilde parels van de delta op jouw manier ontdekt.’ Delta Nomads staat ook voor verbinding van bijzondere plekken: de Delta Nomads overnachtingplekken kenmerken zich door hun eigen bijzondere verhaal. Samen vormen de plekken een wilde en soms ruige route.

Regio Deals werken en leveren mooie resultaten op

Eerder deze week sprak Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot nog lovend over de Regio Deals. Rijk en regio trekken gezamenlijk op om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de Zuid-Hollandse Delta werken we als zes gemeenten, verspreid over drie eilanden, nauw samen en delen we kennis binnen de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. En dat levert al hele mooie resultaten op!

Regeneratieve landbouw onder de loep bij BI-JOVIRA

Drie vierdejaars studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) in ’s-Hertogenbosch zijn gestart met hun beroepsopdracht over de kansen van regeneratieve landbouw bij BI-JOVIRA , het boerenbedrijf van familie Mosselman in Ooltgensplaat. De studenten onderzoeken het toekomstperspectief van de biologische regeneratieve manier van landbouw, op de manier zoals Cornelis Mosselman voor ogen heeft. Op basis van goed rentmeesterschap waarin people, planet en profit hand in hand gaan. Dit project is met cofinanciering van de HAS en de Regio Deal tot stand gekomen.

Programmalijn O&A op bezoek bij STC in Brielle

Op 18 mei bracht een delegatie van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal ZHD een werkbezoek aan het Scheepvaart en Transportcollege Training & Consultancy in Brielle.

Bijeenkomst Circulair Bouwen voor de Toekomst in Middelharnis

Wonen willen we allemaal. De bouw is daarom een onmisbare sector, maar gebruikt nu een derde van de grondstoffen. Het gebruik van beton veroorzaakt bovendien een hoge CO2-uitstoot. Het kan anders, bleek vorige week op de netwerkbijeenkomst Circulair Bouwen voor de Toekomst. Professionals lieten zien hoe zij al jaren werken met biobased materialen en hoe onderdelen van een huis na sloop, een nieuw leven krijgen. De netwerkbijeenkomst was gericht op de hele bouwketen en werd georganiseerd door de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, provincie Zuid-Holland en Bouwcenter Esselink.