Onderwijstafel krijgt vervolg in Hoeksche Waard

Op woensdag 13 april komen de onderwijsbestuurders van het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor de tweede keer bijeen in het kader van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal  Zuid-Hollandse Delta. Dit keer treffen zij elkaar in het Actief College aan de Polderlaan 5 in Oud-Beijerland, waar Luc van Heeren en Rianne Koole gastheer en gastvrouw zijn.

Vervolg
De bijeenkomst van deze Onderwijstafel is een vervolg op de eerste bijeenkomst eind vorig jaar in de beroepscampus in Middelharnis. De tweede bijeenkomst die van 16.30 – 20.00 uur duurt, heeft als doel elkaar te ontmoeten, kansen te verkennen en samenwerking te zoeken waar dat kan. Maar er staat meer op de agenda.

Onderwijs in beweging
Op Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is het onderwijs volop in beweging. Tijdens de presentatie van vastgoeddialoog wordt inzicht gegeven in de onderwijsactiviteiten op de verschillende eilanden. De deelnemers worden ook geïnformeerd over de randvoorwaarden voor een businesscase, als zij initiatieven in het kader van de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt willen ontwikkelen. Teven krijgen zij dan antwoord op de vraag hoe zij voor een bijdrage vanuit de gelden van de Regio Deal in aanmerking kunnen komen, als zij een dergelijke businesscase indienen. Ter inspiratie krijgen zij in drie presentaties drie businesscases te zien in het onderwijs op de drie eilanden. Tijdens de bijeenkomst kunnen de bestuurders aangeven bij welke businesscase zij mogelijk kunnen aanhaken. Tenslotte kunnen zij met elkaar delen wat zij ter inspiratie uit de drie businesscases weer meenemen naar hun onderwijsinstelling.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is Stichting Tiny Houses GO. De stichting start met de ontwikkeling en bouw van circulaire tiny houses. Deze initiatieven op Goeree-Overflakkee krijgen ondersteuning van de Regio Deal.

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan is om op minimaal 30 plekken in de regio watertappunten aan te leggen of bestaande watertappunten te koppelen aan het netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes rond het Haringvliet. De afgelopen periode kwamen er al verschillende watertappunten bij, waaronder twee in Hellevoetsluis, drie in Goeree-Overflakkee en één in de Hoeksche Waard.

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan samenwerking blijft bestaan. Daarom waren vele vertegenwoordigers van vo- en mbo-scholenscholen en van het ministerie van OCW voor de derde Onderwijstafel op 15 december te gast bij het Scheepvaart en Transport College (STC) MBO College in Brielle. Collegedirecteur Ellen Lok was de gastvrouw.

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis. De bijeenkomst georganiseerd door scholen van de Beroepscampus, de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO). Ook wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee was aanwezig.

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A) zijn gestart. Maar er speelt nog veel meer in deze programmalijn van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Hieronder leest u korte impressies van nog een aantal van de business cases die goedgekeurd en in uitvoering zijn of op punt van beginnen staan.

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt.