Drie voorstellen voor samenwerking bij tweede Onderwijstafel

Woensdag 13 april kwamen vele vertegenwoordigers van het vo en het mbo in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten bijeen voor de tweede Onderwijstafel Zuid-Hollandse Delta. Gastheer was het Actief College, onderdeel van De Hoeksche School in Oud-Beijerland. Ook Elly Klap van het ministerie van OCW was aanwezig. Doel van deze tweede bijeenkomst was ‘ontmoeten, verkennen en samenwerken’ en gezien het enthousiasme is daar weer een grote stap in gezet.

Overzicht en inzicht
Tijdens de eerste Onderwijstafel op de Beroepscampus in Sommelsdijk vroegen de bestuurders en directeuren van de scholen vooral naar overzicht van en inzicht in het vo en de mbo-opleidingen op de drie eilanden. Dat is nodig om, eerst per eiland en daarna gezamenlijk, de samenwerking in het onderwijs een extra impuls te geven.

Presentaties en gewenste doelen
Na de ontvangst door bestuurder van de Hoeksche School, Luc van Heeren, hebben Anton de Jong en Fons Loogman van het bureau Vastgoeddialoog hun eerste inzichten gepresenteerd van de feiten en cijfers over het vo en mbo in de Zuid-Hollandse Delta. Er werd afgesproken dat beide heren met de schoolbestuurders en directeuren gezamenlijk een ‘foto’ van de onderwijssituatie van 2022 gaan maken. Die vormt dan de basis voor een vo- en mbo-visie voor de Zuid-Hollandse Delta. Bureau Vastgoeddialoog gaat met de gemeenten in gesprek om naast feiten en cijfers ook samenwerkingsverbanden en gewenste doelen voor de komende vijf jaar te inventariseren.

Drie voorstellen voor samenwerking
Na het diner, dat de studenten en docenten hadden bereid (zie foto), verkenden de deelnemers met elkaar aan de hand van drie mogelijke voorstellen, hoe ze de samenwerking verder vorm en inhoud kunnen geven.

Allereerst gaven Simone Fredriksz en Nico van Hemert van de Beroepscampus op Goeree-Overflakkee aan, hoe de samenwerkende vo- en mbo-scholen op de Beroepscampus zich verder willen ontwikkelen. Enerzijds gaan zij voor onderwijskundige versterkingen, zoals meer doorlopende leerlijnen, doorontwikkeling van de aanpak agro-logistiek en een verkenning AD Zorg. Anderzijds streven zij naar een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, zoals stageplekken voor docenten bij bedrijven.

Vervolgens lichtte Leo Valk namens SOB-HW het voorstel Business Case Sectortafel Techniek toe. Doel van deze business case is op vernieuwende wijze mensen enthousiast te maken, te werven en te behouden voor arbeidsplaatsen bij techniekbedrijven in Zuid-Hollandse Delta. Daarnaast moet er voldoende instroom van nieuw personeel bij die bedrijven tot stand komen en moeten minder inwoners afhankelijk zijn van een uitkering.

Tot slot heeft Ellen Lok namens de STC Group en de gemeente Brielle het voorstel Business Case Groene Chemie Campus Brielle toegelicht. Dit moet de broedplaats worden voor specialisten op mbo-niveau, die de energie- en chemische sector in zuidwest Nederland vergroenen en verduurzamen. Op de campus ontmoeten studenten, docenten en onderzoekers uit verschillende vakgebieden grote en kleine ondernemers. Samen werken ze aan oplossingen voor de vraagstukken waar de energie- en chemische sector voor staan. Daarnaast heeft de Groene Chemie Campus de ambitie om het regionale kenniscentrum voor inwoners, gemeenten en het bedrijfsleven te worden.

Deze drie voorstellen worden als business case verder uitgewerkt en daarna bij het bestuurlijk overleg Rijk-Regio ingediend.

Nieuwe stap
Het programmateam Onderwijs & Arbeidsmarkt meent zo weer een nieuwe stap hebben gezet in de richting van regionale samenwerking. Aan het slot van de bijeenkomst werd de afspraak gemaakt om de derde Onderwijstafel aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 te houden bij STC-Group in Brielle.

Impuls
Tijdens de bijeenkomst zijn veel vragen om verduidelijking gesteld. Het programmateam staat de komende periode uiteraard ook open om specifieke mogelijkheden voor samenwerking in het kader van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta te bespreken. Het team wil immers graag samen met het onderwijs en ondernemers het vestigingsklimaat voor zowel leerlingen, studenten als ook voor ondernemers/werkgevers een impuls geven.

 

 

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is Stichting Tiny Houses GO. De stichting start met de ontwikkeling en bouw van circulaire tiny houses. Deze initiatieven op Goeree-Overflakkee krijgen ondersteuning van de Regio Deal.

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan is om op minimaal 30 plekken in de regio watertappunten aan te leggen of bestaande watertappunten te koppelen aan het netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes rond het Haringvliet. De afgelopen periode kwamen er al verschillende watertappunten bij, waaronder twee in Hellevoetsluis, drie in Goeree-Overflakkee en één in de Hoeksche Waard.

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan samenwerking blijft bestaan. Daarom waren vele vertegenwoordigers van vo- en mbo-scholenscholen en van het ministerie van OCW voor de derde Onderwijstafel op 15 december te gast bij het Scheepvaart en Transport College (STC) MBO College in Brielle. Collegedirecteur Ellen Lok was de gastvrouw.

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis. De bijeenkomst georganiseerd door scholen van de Beroepscampus, de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO). Ook wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee was aanwezig.

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A) zijn gestart. Maar er speelt nog veel meer in deze programmalijn van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Hieronder leest u korte impressies van nog een aantal van de business cases die goedgekeurd en in uitvoering zijn of op punt van beginnen staan.

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt.