Green Technology Campus ontwikkelt verder

In september 2020 startte de ontwikkeling van de Green Technology Campus (GTC) met als doel een innovatief onderwijsaanbod voor de energiesector te creëren, gericht op de energietransitie. De opstartsubsidie die daarvoor is verstrekt loopt 15 januari 2023 af. De ambitie van de GTC gaat echter verder. De aanvraag voor een business case in het kader van de Regio Deal programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt is onlangs goedgekeurd. Daarmee kan de GTC een volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de campus.

Resultaten
Het Scheepvaart- en Transport College (STC) in Brielle biedt mbo-vakonderwijs aan waar studenten opleidingen kunnen volgen gericht op procestechnologie en onderhoud. In samenwerking met het bedrijfsleven zijn er inmiddels drie keuzemodules ‘duurzame energie’ ontwikkeld: waterstoftechnologie, renewable energy en onderhoud aan windturbines. Het merendeel van de mbo-studenten volgt één of meer van deze modules. Sinds kort kunnen ook bedrijven of individuele medewerkers zich inschrijven voor deze cursussen via STC Training & Consultancy.

Verder heeft de STC practor Energietransitie een onderzoek gedaan naar de vaardigheden die medewerkers in de procesindustrie in de toekomst nodig hebben, om flexibel en wendbaar de energietransitie tegemoet te treden.

Tenslotte ontwikkelt de GTC een Campus Lab bij STC Brielle. Dat lab is volledig gericht op energietransitie waar o.a. duurzaam waterstof opgewerkt wordt, studenten oefenen met de werking van een brandstofcel en gerekend wordt aan echte actuele data uit een windmolen. Het Campus Lab biedt niet alleen stevige basis aan de studenten, maar ook mogelijkheid voor bedrijven om proefopstellingen neer te zetten. Bovendien geeft het informatie aan inwoners uit de regio op het gebied van verduurzaming.

Regio Deal
De business case die onlangs is goedgekeurd, is met name gericht op positionering campus en creëren van naamsbekendheid. Het is belangrijk dat aankomende studenten, maar ook medewerkers van bedrijven weten dat ze een opleiding duurzame energie kunnen volgen in de regio. Tevens draagt de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta bij aan de ontwikkeling van een nieuwe duurzaam onderwijs: de module Smart Maintenance. Tenslotte levert de Regio Deal ook een financiële bijdrage aan de totstandkoming van het Campus Lab.

Meer weten?
Bent u benieuwd wat de energietransitie voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van de projectleiders van de Green Technology Campus: Daniëlle Stok (d.e.r.stok@stc-r.nl, m. 06-10894150) of Matthijs van Collenburg (m.h.vancollenburg@stc-r.nl, m. 06-82046960). Kijk voor meer informatie ook op Linkedin https://www.linkedin.com/company/green-technology-campus

De Green Technology Campus is een samenwerking van STC Group met gemeente Brielle, Deltalinqs en Economic Board Voorne-Putten. De start van de GTC werd mede mogelijk gemaakt door de opstartsubsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is Stichting Tiny Houses GO. De stichting start met de ontwikkeling en bouw van circulaire tiny houses. Deze initiatieven op Goeree-Overflakkee krijgen ondersteuning van de Regio Deal.

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan is om op minimaal 30 plekken in de regio watertappunten aan te leggen of bestaande watertappunten te koppelen aan het netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes rond het Haringvliet. De afgelopen periode kwamen er al verschillende watertappunten bij, waaronder twee in Hellevoetsluis, drie in Goeree-Overflakkee en één in de Hoeksche Waard.

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan samenwerking blijft bestaan. Daarom waren vele vertegenwoordigers van vo- en mbo-scholenscholen en van het ministerie van OCW voor de derde Onderwijstafel op 15 december te gast bij het Scheepvaart en Transport College (STC) MBO College in Brielle. Collegedirecteur Ellen Lok was de gastvrouw.

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis. De bijeenkomst georganiseerd door scholen van de Beroepscampus, de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO). Ook wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee was aanwezig.

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A) zijn gestart. Maar er speelt nog veel meer in deze programmalijn van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Hieronder leest u korte impressies van nog een aantal van de business cases die goedgekeurd en in uitvoering zijn of op punt van beginnen staan.

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt.