Agrifood

Bodem

volhoudbare landbouw Bodem

Om ook in de toekomst goed te kunnen ondernemen, ontwikkelen we de agrifoodsector naar een duurzame en circulaire sector. Kringlooplandbouw is een veelgebruikte term hiervoor. De zorg voor de bodem en het verantwoord omgaan met grondstoffen hebben volop onze aandacht. Daarmee versterken we de biodiversiteit en benutten we de CO2-opslag door bodem en gewassen. Goed voor ons en onze volgende generaties.

Wat gaan we concreet doen?

 • Op elk eiland starten we 1 pilot voor regeneratieve
  landbouw
 • Diverse projecten voor behoud en herstel van de
  bodemkwaliteit
 • Emissie en opslag CO2 en stikstof
 • Innovatieve toepassingen van robotica
 • Functioneel agrarisch natuurbeheer (FAB, akkerranden)
 • Precisiebemesting
 • Biologische bemesting (bokashi)
 • Ontwikkelbudget voor (kleinschalige) initiatieven met
  focus op de traditionele boer

Uitgelicht Project

Regeneratieve landbouw in de Hoeksche Waard
Regeneratieve landbouw is een manier waarbij landbouwgrond gebruikt wordt in harmonie met de natuur. Daarover is in Europa nog relatief weinig bekend.

Dit is aanleiding geweest voor Soil Heroes Foundation (SHF) om dit veelbelovende concept in samenwerking met Klompe Landbouw (Mijnsheerenland), Just Rootz en de Universiteit Wageningen (WUR) uit te werken voor de praktijksituatie. Binnen een pilot wordt gekeken naar de positieve bijdrage die deze manier van werken heeft voor biodiversiteit, wateropslag, voedingswaarde van bodem en gewas en vooral, CO2-opslag.

Met het verzamelen van data van ervaringen maken initiatiefnemers de verbeteringen in de bodem en de gewassen inzichtelijk. Dit geeft een betere kijk op wat in de praktijk uitvoerbaar is, hoeveel het vergt aan kosten en capaciteit en natuurlijk wat het effect is. Zo stellen zij een toolbox samen van de meest effectieve en efficiƫnte regeneratieve maatregelen voor Noordwest-Europa.

Benieuwd naar alle projecten?
Neem een kijkje op onze nieuwspagina!

Nieuwspagina

Project aanvraag Indienen?

Heeft u een project dat bijdraagt aan een van de drie businesscases? Bekijk hier hoe wij uw aanvraag beoordelen.

Contact opnemen?
Wit u overleggen, samen kijken waar kansen liggen of meer weten over de programmalijn Agrifood van de regio deal? Neem dan contact op met het team van programmamanager Jurjen Verhage via agrifood@regiozhd.nl of via onderstaande knop.

Contact