‘Bodem als Basis’ krijgt met hulp van de Regio Deal een vervolg in 2022!

Afgelopen maand is in Zuid-Beijerland, gemeente Hoeksche Waard, een succesvolle eerste cursusdag gehouden voor de deelnemers van het project ‘Bodem als Basis’ waarover we vorig jaar al dit artikel schreven. LTO Noord heeft eind 2021 een subsidieaanvraag gegund gekregen van de Regio Deal (programmalijn Agrifood). En dat is een mooie ontwikkeling, want op die manier blijft de energie in de samenwerking behouden en kunnen de deelnemende boeren vervolgstappen zetten in de transitie naar kringlooplandbouw en nieuwe agrarische ondernemers aansluiten op dit project.

In totaal nemen meer circa 70 akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en melkveehouders in de regio deel aan dit project. Gezamenlijk vormen zij een leernetwerk op het gebied van behoud en herstel van bodemkwaliteit en hiermee samenhangende microbiologie. Aan de hand van bodemmonsters wordt de kwaliteit gemeten en op maat toegewerkt naar diverse verbetertechnieken. De ervaringen die de deelnemers opdoen worden onderling gedeeld. En dat onder begeleiding van diverse experts die hun kennis en kunde inbrengen in dit project.

Het doel is om de bodem-, plant-, dier-, en mestkringlopen te herkennen en te sluiten met elkaar. Maar hoe werkt dit eigenlijk in de praktijk? Kan een boer zijn bodem op een natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen? En wat levert dit eigenlijk op voor het gebied en de maatschappij? Daarvoor levert dit project voor elke deelnemer een bodembehandelplan waar experts kijken naar de wensen van de boer, de potentie in het gebied en de staat van de bodem en het bedrijf.

Op eerste cursusdag lag de focus op de theorie van een gezonde bodem, bemesting en de interactie met het gewas. De tweede cursusdag zullen de agrarische ondernemers dieper ingaan op de bodemanalyses als opmaat naar diverse verbetertechnieken.

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...