‘Bodem als Basis’ krijgt met hulp van de Regio Deal een vervolg in 2022!

Afgelopen maand is in Zuid-Beijerland, gemeente Hoeksche Waard, een succesvolle eerste cursusdag gehouden voor de deelnemers van het project ‘Bodem als Basis’ waarover we vorig jaar al dit artikel schreven. LTO Noord heeft eind 2021 een subsidieaanvraag gegund gekregen van de Regio Deal (programmalijn Agrifood). En dat is een mooie ontwikkeling, want op die manier blijft de energie in de samenwerking behouden en kunnen de deelnemende boeren vervolgstappen zetten in de transitie naar kringlooplandbouw en nieuwe agrarische ondernemers aansluiten op dit project.

In totaal nemen meer circa 70 akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en melkveehouders in de regio deel aan dit project. Gezamenlijk vormen zij een leernetwerk op het gebied van behoud en herstel van bodemkwaliteit en hiermee samenhangende microbiologie. Aan de hand van bodemmonsters wordt de kwaliteit gemeten en op maat toegewerkt naar diverse verbetertechnieken. De ervaringen die de deelnemers opdoen worden onderling gedeeld. En dat onder begeleiding van diverse experts die hun kennis en kunde inbrengen in dit project.

Het doel is om de bodem-, plant-, dier-, en mestkringlopen te herkennen en te sluiten met elkaar. Maar hoe werkt dit eigenlijk in de praktijk? Kan een boer zijn bodem op een natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen? En wat levert dit eigenlijk op voor het gebied en de maatschappij? Daarvoor levert dit project voor elke deelnemer een bodembehandelplan waar experts kijken naar de wensen van de boer, de potentie in het gebied en de staat van de bodem en het bedrijf.

Op eerste cursusdag lag de focus op de theorie van een gezonde bodem, bemesting en de interactie met het gewas. De tweede cursusdag zullen de agrarische ondernemers dieper ingaan op de bodemanalyses als opmaat naar diverse verbetertechnieken.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan...

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis....

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A)...

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op...