‘Bodem als Basis’ krijgt met hulp van de Regio Deal een vervolg in 2022!

Afgelopen maand is in Zuid-Beijerland, gemeente Hoeksche Waard, een succesvolle eerste cursusdag gehouden voor de deelnemers van het project ‘Bodem als Basis’ waarover we vorig jaar al dit artikel schreven. LTO Noord heeft eind 2021 een subsidieaanvraag gegund gekregen van de Regio Deal (programmalijn Agrifood). En dat is een mooie ontwikkeling, want op die manier blijft de energie in de samenwerking behouden en kunnen de deelnemende boeren vervolgstappen zetten in de transitie naar kringlooplandbouw en nieuwe agrarische ondernemers aansluiten op dit project.

In totaal nemen meer circa 70 akkerbouwers, tuinbouwers, fruittelers en melkveehouders in de regio deel aan dit project. Gezamenlijk vormen zij een leernetwerk op het gebied van behoud en herstel van bodemkwaliteit en hiermee samenhangende microbiologie. Aan de hand van bodemmonsters wordt de kwaliteit gemeten en op maat toegewerkt naar diverse verbetertechnieken. De ervaringen die de deelnemers opdoen worden onderling gedeeld. En dat onder begeleiding van diverse experts die hun kennis en kunde inbrengen in dit project.

Het doel is om de bodem-, plant-, dier-, en mestkringlopen te herkennen en te sluiten met elkaar. Maar hoe werkt dit eigenlijk in de praktijk? Kan een boer zijn bodem op een natuurlijke wijze productief houden, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen? En wat levert dit eigenlijk op voor het gebied en de maatschappij? Daarvoor levert dit project voor elke deelnemer een bodembehandelplan waar experts kijken naar de wensen van de boer, de potentie in het gebied en de staat van de bodem en het bedrijf.

Op eerste cursusdag lag de focus op de theorie van een gezonde bodem, bemesting en de interactie met het gewas. De tweede cursusdag zullen de agrarische ondernemers dieper ingaan op de bodemanalyses als opmaat naar diverse verbetertechnieken.

25 maart 2022

Het laatste nieuws

WERKCONFERENTIE Samen de krachten bundelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Heb jij je al aangemeld?! Op dinsdag 23 april 2024 nodigen we je uit om mee te denken en te praten over de toekomst van...

Vernieuwde Hitsertse Kade en uitkijktoren Tureluur officieel geopend

Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en Toerisme van gemeente Hoeksche Waard) en Noor van der Hoeven (Vogelbescherming Nederland) openden donderdag 4 april officieel het pas vernieuwde...

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd zaterdag 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door...

Investeer jij samen met ons en het Rijk in de regio Zuid-Hollandse Delta?!

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven...

Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de 300.000...

Documentaire ‘De Queeste’ – over drie biologische boeren uit de regio die het roer omgooiden

Het besef groeit dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Wat komt erbij kijken als we dit systeem willen veranderen? In de indringende documentaire...