Een terugblik en vooruitblik voor het thema Duurzaamheid

Afgelopen jaar is binnen de programmalijn Duurzaamheid hard gewerkt aan twee belangrijke businesscases: groene waterstof en circulaire economie. We zijn met elkaar op weg naar een duurzame toekomst. Onze ambitie is om in 2040 een energie neutrale Zuid-Hollandse Delta te zijn. Een regio die net zoveel duurzame energie opwekt als gebruikt, waar gebruik van fossiele brand- en grondstoffen afneemt en vormen van hernieuwbare energie worden toegepast. De eerste resultaten voor deze ambitie zijn al behaald. Zo zijn de resultaten van het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van A/B/C hout gepresenteerd, is begin deze maand is de cursus Circulair Bouwen gestart en opent deze zomer het nieuwe circulair ambachtscentrum in Middelharnis. Na de zomer begint de nieuwe opleiding electro- en installatietechniek op de beroepscampus Middelharnis en start er een pilot met verrijdbaar, inklapbaar zonnepanelensysteem. In het najaar beginnen ze de bouw van een waterstof afleverpunt in Oude-Tonge.

Circulair ambachtscentrum
Goed voor Goed, de RAD en de gemeente Goeree-Overflakkee openen deze zomer het nieuwe circulair ambachtscentrum op de milieustraat van Middelharnis. Vanuit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta is geld vrijgemaakt om ook een circulaire bouwmarkt, een doorontwikkeling van het inzamelpunt, te bouwen. Met de opening van het afgeefpunt in Middelharnis wordt een flinke stap gezet in het realiseren van de plannen uit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Het tweede ambachtscentrum wordt gerealiseerd in Hoeksche Waard.

Landbouw verduurzamen met waterstof
Bij het H2GO project Landbouw wordt hard gewerkt zodat na de zomer kan worden gestart met een pilot van een verrijdbaar, inklapbaar zonnepanelen-systeem. Als de financiën op tijd rondkomen, wordt er een proefopstelling gebouwd met maximaal 168 zonnepanelen. Dit komt op het terrein van de gebroeders Dogterom in Nieuwe-Tonge op Goeree-Overflakkee, waar de pilot zal gaan proefdraaien.

Waterstof afleverpunt Oude-Tonge
De eerste stap voor realisatie van het waterstof afleverpunt op Oude-Tonge is gezet. Greenpoint Fuels heeft opdracht verleend tot het bouwen van het tankstation. Medio oktober 2021 wordt gestart met de bouw. Vanaf juni 2022 kan bij het Greenpoint tankstation net zo snel waterstof worden getankt (op 350 en 700 bar) als benzine. De volgende stappen die gezet moeten worden zijn de plaatsing van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof en de bouw van een hub. Daarna kan de groene waterstof ook worden gedistribueerd.

Technolab en Mbo-opleiding electro- en installatietechniek
Het H2GO project Onderwijs werkt aan de bouw van een technolab op de nieuwe beroepscampus in Middelharnis. In dit technolab zijn o.a. waterstof-technieken te zien. Daarnaast zijn er plannen om een waterstoffiets op de campus te stallen, zodat er ook geleerd kan worden van deze techniek. Ook gaan studenten een tiny house bouwen met daarin de modernste duurzame technieken.

Komend schooljaar start een nieuwe opleiding electro- en installatietechniek. Daarmee geven we invullling aan de grote behoefte aan installatietechnici. Het is een Mbo-opleiding op basis van 4 dagen werken en 1 dag onderwijs. Er komt er ook een wervingscampagne voor de nieuw op te starten opleiding Installatietechniek werktuigbouw. Het H2GO project Onderwijs is gestart op Goeree-Overflakkee. In de afgelopen periode zijn er gesprekken gestart om te kijken of het mogelijk is om de technische opleidingen van Voorne-Putten aan het project toe te voegen. Hiermee werken we aan de ambitie om in 2040 een energieneutrale regio te zijn die net zoveel duurzame energie opwekt als in totaal gebruikt.

Onderzoek naar A/B/C hout
De resultaten van het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van A/B/C hout in de Hoeksche Waard zijn gepresenteerd! Onderzoeksbureau Plennid deed onderzoek naar de afvalstromen van het hout bij de milieustraat en hoogwaardige toepassingsmogelijkheden. Er bleek veel enthousiasme te zijn om de afvalstromen beter te benutten. Bij het onderzoek waren de milieustraat, de woningbouwcoöperatie, ambachtscentrum Samen Circulair en diverse bouw- en sloopbedrijven betrokken. De conclusie is dat er veel kansen zijn en met het getoonde enthousiasme lijken de mogelijkheden voor het opzetten van een grondstoffencollectief kansrijk. Binnen de Regio Deal richten we ons de komende periode op het vervolg. Hoe kunnen we dit grondstoffencollectief opzetten en ook uitbreiden naar de andere eilanden.

Start Community of Practice Circulair Bouwen
Maandag 5 juli is de cursus Circulair Bouwen gestart. Dit tweejarige traject richt zich op het doorgronden van de basis van circulair bouwen en het toepassen ervan in de praktijk. Onderwerpen zijn circulair ontwerpen, het inkooptraject, materiaalverbruik en meetmethodieken. De deelnemers komen uit heel de regio en werken bij de gemeenten of woningbouw-coöperaties. Zij zijn aan zet om de markt de komende jaren in beweging te krijgen. Tijdens de praktijkgerichte opleiding leren ze hoe ze bouwprojecten circulair in de markt kunnen zetten. De bouw is een sector waar met een circulaire benadering heel veel impact kan worden behaald op het verminderen van grondstoffenverbruik en CO2 uitstoot.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan...

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis....

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A)...

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op...