Een terugblik en vooruitblik voor het thema Duurzaamheid

Afgelopen jaar is binnen de programmalijn Duurzaamheid hard gewerkt aan twee belangrijke businesscases: groene waterstof en circulaire economie. We zijn met elkaar op weg naar een duurzame toekomst. Onze ambitie is om in 2040 een energie neutrale Zuid-Hollandse Delta te zijn. Een regio die net zoveel duurzame energie opwekt als gebruikt, waar gebruik van fossiele brand- en grondstoffen afneemt en vormen van hernieuwbare energie worden toegepast. De eerste resultaten voor deze ambitie zijn al behaald. Zo zijn de resultaten van het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van A/B/C hout gepresenteerd, is begin deze maand is de cursus Circulair Bouwen gestart en opent deze zomer het nieuwe circulair ambachtscentrum in Middelharnis. Na de zomer begint de nieuwe opleiding electro- en installatietechniek op de beroepscampus Middelharnis en start er een pilot met verrijdbaar, inklapbaar zonnepanelensysteem. In het najaar beginnen ze de bouw van een waterstof afleverpunt in Oude-Tonge.

Circulair ambachtscentrum
Goed voor Goed, de RAD en de gemeente Goeree-Overflakkee openen deze zomer het nieuwe circulair ambachtscentrum op de milieustraat van Middelharnis. Vanuit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta is geld vrijgemaakt om ook een circulaire bouwmarkt, een doorontwikkeling van het inzamelpunt, te bouwen. Met de opening van het afgeefpunt in Middelharnis wordt een flinke stap gezet in het realiseren van de plannen uit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Het tweede ambachtscentrum wordt gerealiseerd in Hoeksche Waard.

Landbouw verduurzamen met waterstof
Bij het H2GO project Landbouw wordt hard gewerkt zodat na de zomer kan worden gestart met een pilot van een verrijdbaar, inklapbaar zonnepanelen-systeem. Als de financiën op tijd rondkomen, wordt er een proefopstelling gebouwd met maximaal 168 zonnepanelen. Dit komt op het terrein van de gebroeders Dogterom in Nieuwe-Tonge op Goeree-Overflakkee, waar de pilot zal gaan proefdraaien.

Waterstof afleverpunt Oude-Tonge
De eerste stap voor realisatie van het waterstof afleverpunt op Oude-Tonge is gezet. Greenpoint Fuels heeft opdracht verleend tot het bouwen van het tankstation. Medio oktober 2021 wordt gestart met de bouw. Vanaf juni 2022 kan bij het Greenpoint tankstation net zo snel waterstof worden getankt (op 350 en 700 bar) als benzine. De volgende stappen die gezet moeten worden zijn de plaatsing van een elektrolyser voor de productie van groene waterstof en de bouw van een hub. Daarna kan de groene waterstof ook worden gedistribueerd.

Technolab en Mbo-opleiding electro- en installatietechniek
Het H2GO project Onderwijs werkt aan de bouw van een technolab op de nieuwe beroepscampus in Middelharnis. In dit technolab zijn o.a. waterstof-technieken te zien. Daarnaast zijn er plannen om een waterstoffiets op de campus te stallen, zodat er ook geleerd kan worden van deze techniek. Ook gaan studenten een tiny house bouwen met daarin de modernste duurzame technieken.

Komend schooljaar start een nieuwe opleiding electro- en installatietechniek. Daarmee geven we invullling aan de grote behoefte aan installatietechnici. Het is een Mbo-opleiding op basis van 4 dagen werken en 1 dag onderwijs. Er komt er ook een wervingscampagne voor de nieuw op te starten opleiding Installatietechniek werktuigbouw. Het H2GO project Onderwijs is gestart op Goeree-Overflakkee. In de afgelopen periode zijn er gesprekken gestart om te kijken of het mogelijk is om de technische opleidingen van Voorne-Putten aan het project toe te voegen. Hiermee werken we aan de ambitie om in 2040 een energieneutrale regio te zijn die net zoveel duurzame energie opwekt als in totaal gebruikt.

Onderzoek naar A/B/C hout
De resultaten van het onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van A/B/C hout in de Hoeksche Waard zijn gepresenteerd! Onderzoeksbureau Plennid deed onderzoek naar de afvalstromen van het hout bij de milieustraat en hoogwaardige toepassingsmogelijkheden. Er bleek veel enthousiasme te zijn om de afvalstromen beter te benutten. Bij het onderzoek waren de milieustraat, de woningbouwcoöperatie, ambachtscentrum Samen Circulair en diverse bouw- en sloopbedrijven betrokken. De conclusie is dat er veel kansen zijn en met het getoonde enthousiasme lijken de mogelijkheden voor het opzetten van een grondstoffencollectief kansrijk. Binnen de Regio Deal richten we ons de komende periode op het vervolg. Hoe kunnen we dit grondstoffencollectief opzetten en ook uitbreiden naar de andere eilanden.

Start Community of Practice Circulair Bouwen
Maandag 5 juli is de cursus Circulair Bouwen gestart. Dit tweejarige traject richt zich op het doorgronden van de basis van circulair bouwen en het toepassen ervan in de praktijk. Onderwerpen zijn circulair ontwerpen, het inkooptraject, materiaalverbruik en meetmethodieken. De deelnemers komen uit heel de regio en werken bij de gemeenten of woningbouw-coöperaties. Zij zijn aan zet om de markt de komende jaren in beweging te krijgen. Tijdens de praktijkgerichte opleiding leren ze hoe ze bouwprojecten circulair in de markt kunnen zetten. De bouw is een sector waar met een circulaire benadering heel veel impact kan worden behaald op het verminderen van grondstoffenverbruik en CO2 uitstoot.

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...