Archiven

Kazemat in Brielle geopend voor publiek

Dinsdag 31 mei heeft de officiële opening van de kazemat in Brielle plaatsgevonden. Met het openen van de deuren werd de kazemat door Johan Stam en Sander van ’t Verlaat, van de werkgroep Kanonnen en Affuiten, voor geopend verklaard. Tijdens de opening werden er toespraken gehouden door wethouder André Schoon, Maarten Meevis van Kinkorn en Aart van der Houwen van het Streekarchief.

Rijk reserveert geld voor volgende fase Regio Deals

Het nieuwe kabinet heeft besloten dat de Regio Deals worden voortgezet, waarbij er een bedrag van € 900 miljoen wordt gereserveerd om de brede welvaart in diverse regio’s, waaronder de Zuid-Hollandse Delta (ZHD), te versterken.

Groot onderhoud aan oevers en steigers in de recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer is gestart

Er is lang aan gerekend en getekend, maar donderdag 3 maart is het Recreatieschap Voorne-Putten in de Bernisse gestart met een groot programma aan oevers en aanlegvoorzieningen. Als eerste is de aanlegsteiger bij de Pannenkoekenbakker aan de beurt. Deze steiger wordt geheel vervangen door een nieuwe. Wethouders Martijn Hamerslag, Aart Jan Spoon, en Henk de Graad, allen lid van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap, hebben donderdag 3 maart de aftrap gedaan.

Onderzoek PBL: Regio Deals dragen bij aan meer focus op brede welvaart in de regio

Regionale partijen en het Rijk willen met Regio Deals, anders dan met eerder regionaal beleid, vooral de brede welvaart in de regio bevorderen. Dat doen ze door opgavegericht te werken. En dat werkt. Opgavegericht werken draagt inderdaad bij aan een bredere focus op het welzijn van inwoners. Ook sluiten de opgave en aanpak goed aan op de specifieke regionale situatie. Dat blijkt uit het op 28 februari jl. gepubliceerde onderzoek 'De Regio Deals in de praktijk' dat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma “Regio Deals voor brede welvaart” op verzoek van het Ministerie van LNV.

In naam van Oranje… Beleef de geschiedenis in Brielle!

Brielle is de stad van de vrijheid, de “Eersteling der Vrijheid” al 450 jaar. Op 1 april 1572 ramden de Geuzen de Noordpoort en verjoegen de Spanjaarden. Dit moment is het kantelpunt in de Tachtigjarige oorlog en is de basis van het Nederland zoals we het nu kennen. Binnenkort is een stukje van deze geschiedenis op een bijzondere manier te beleven.

Ondertekening MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta

Op vrijdag 28 januari vond tijdens een digitale bijeenkomst de ondertekening plaats van de MKB-Deal digitalisering Zuid-Hollandse Delta. Hiermee werd – in het bijzijn van de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete – het officiële startsein gegeven aan de deal die MKB-ondernemers in de regio ondersteunt bij één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd: digitalisering.

LTO enthousiasmeert achterban over Regio Deal

Maandag 13 september waren de drie eilanden Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee gezamenlijk te gast bij het online webinar van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). In dit webinar werd gesproken over de kansen van de samenwerking in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Deze samenwerking biedt agrariërs vergaande mogelijkheden.