Archiven

Green Technology Campus ontwikkelt verder

In september 2020 startte de ontwikkeling van de Green Technology Campus (GTC) met als doel een innovatief onderwijsaanbod voor de energiesector te creëren, gericht op de energietransitie. De opstartsubsidie die daarvoor is verstrekt loopt 15 januari 2023 af. De ambitie van de GTC gaat echter verder. De aanvraag voor een business case in het kader van de Regio Deal programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt is onlangs goedgekeurd. Daarmee kan de GTC een volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de campus.

Save the date voor 3e onderwijstafel

Op donderdag 15 december 2022 vindt tussen 16.30 – 20.00 uur de derde onderwijstafel van de Programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta plaats. Ditmaal zijn we te gast bij het Scheepvaart- en TransportCollege (mbo) in Brielle. Collegedirecteur Ellen Lok van het STC is deze avond onze gastvrouw. Onder het genot van een hapje en drankje heeft u voldoende gelegenheid om bij te praten en connecties van de vorige onderwijstafels aan te halen.

Nieuwe leerlijn in duurzame installatietechniek bij HWwerkt!

Werkzoekenden krijgen bij de gemeente Hoeksche Waard via HWwerkt! de kans zich om of bij te scholen in duurzame installatietechniek. In samenwerking met De Beroepentuin start vanaf half oktober een nieuwe leerlijn die kandidaten klaarstoomt voor de toekomst.

Leer-werkbedrijven boeken resultaten in gezamenlijke business case

Begin januari 2022 zag de businesscase ‘Ontwikkelaanbod Zuid-Hollandse Delta’ in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt het licht. Doel van het project is om de samenwerking tussen de drie leer-werkbedrijven van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard te stimuleren, elkaar te versterken waar dat kan en uiteindelijk te komen tot een samenwerkingsagenda om de ingezette koers ook na 2022 voort te zetten.

Regio Deals werken en leveren mooie resultaten op

Eerder deze week sprak Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot nog lovend over de Regio Deals. Rijk en regio trekken gezamenlijk op om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de Zuid-Hollandse Delta werken we als zes gemeenten, verspreid over drie eilanden, nauw samen en delen we kennis binnen de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. En dat levert al hele mooie resultaten op!

Programmalijn O&A op bezoek bij STC in Brielle

Op 18 mei bracht een delegatie van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal ZHD een werkbezoek aan het Scheepvaart en Transportcollege Training & Consultancy in Brielle.

En nu doorpakken!

Op maandag 24 en donderdag 27 januari organiseerde de gemeente Hoeksche Waard in het kader van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta twee digitale werkgeverstafels. In totaal 20 werkgevers uit diverse sectoren als ICT, detailhandel, zorg, kinderopvang, industrie, logistiek, techniek, arbeidsbemiddeling, groothandel en de agrarische sector namen deel aan deze interessante bijeenkomst. Doel was om een beter beeld te krijgen van de behoefte bij ondernemers om de arbeidsmarkt te versterken en te horen waar zij meerwaarde zien van een samenwerking tussen de Zuid-Hollandse eilanden.

Drie voorstellen voor samenwerking bij tweede Onderwijstafel

Woensdag 13 april kwamen vele vertegenwoordigers van het vo en het mbo in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten we bijeen voor de tweede Onderwijstafel Zuid-Hollandse Delta. Gastheer was het Actief College, onderdeel van De Hoeksche School in Oud-Beijerland. Ook Elly Klap van het ministerie van OCW was aanwezig. Doel van deze tweede bijeenkomst was ‘ontmoeten, verkennen en samenwerken’ en gezien het enthousiasme is daar weer een grote stap in gezet.

Ontwikkelbedrijf Webego presenteert zich aan collega’s VPwerkt en HWwerkt!

In het kader van de business case ‘Harmonisatie ontwikkelaanbod Zuid-Hollandse Delta’ heeft Ontwikkelbedrijf Webego van de gemeente Goeree-Overflakkee op 19 april de collega’s van Voorne-Putten (VPwerkt)en Hoeksche Waard (HWwerkt!) in Middelharnis ontvangen. Het bedrijf presenteerde zich aan de hand van een aantal voorbeelden van ontwikkellijnen in de praktijk.

Onderwijstafel krijgt vervolg in Hoeksche Waard

Op woensdag 13 april komen de onderwijsbestuurders van het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor de tweede keer bijeen in het kader van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Dit keer treffen zij elkaar in het Actief College aan de Polderlaan 5 in Oud-Beijerland, waar Luc van Heeren en Rianne Koole gastheer en gastvrouw zijn.