Archiven

Drie voorstellen voor samenwerking bij tweede Onderwijstafel

Woensdag 13 april kwamen vele vertegenwoordigers van het vo en het mbo in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten we bijeen voor de tweede Onderwijstafel Zuid-Hollandse Delta. Gastheer was het Actief College, onderdeel van De Hoeksche School in Oud-Beijerland. Ook Elly Klap van het ministerie van OCW was aanwezig. Doel van deze tweede bijeenkomst was ‘ontmoeten, verkennen en samenwerken’ en gezien het enthousiasme is daar weer een grote stap in gezet.

Ontwikkelbedrijf Webego presenteert zich aan collega’s VPwerkt en HWwerkt!

In het kader van de business case ‘Harmonisatie ontwikkelaanbod Zuid-Hollandse Delta’ heeft Ontwikkelbedrijf Webego van de gemeente Goeree-Overflakkee op 19 april de collega’s van Voorne-Putten (VPwerkt)en Hoeksche Waard (HWwerkt!) in Middelharnis ontvangen. Het bedrijf presenteerde zich aan de hand van een aantal voorbeelden van ontwikkellijnen in de praktijk.

Onderwijstafel krijgt vervolg in Hoeksche Waard

Op woensdag 13 april komen de onderwijsbestuurders van het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor de tweede keer bijeen in het kader van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Dit keer treffen zij elkaar in het Actief College aan de Polderlaan 5 in Oud-Beijerland, waar Luc van Heeren en Rianne Koole gastheer en gastvrouw zijn.

Ideeën genoeg bij werkgevers in Hoeksche Waard

Op maandag 24 en donderdag 27 januari organiseerde de gemeente Hoeksche Waard in het kader van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta twee digitale werkgeverstafels. In totaal namen 20 werkgevers uit diverse sectoren als ICT, detailhandel, zorg, kinderopvang, industrie, logistiek, techniek, arbeidsbemiddeling, groothandel en de agrarische sector deel aan deze interessante bijeenkomst. Doel was om een beter beeld te krijgen van de behoefte bij ondernemers om de arbeidsmarkt te versterken en te horen waar zij meerwaarde zien van een samenwerking tussen de Zuid-Hollandse eilanden.

Projectleider Van Zimmeren enthousiast van start bij Arbeidsmarkt & Onderwijs

Begin januari is Ingrid van Zimmeren gestart als projectleider van de business case ‘Ontwikkelaanbod Zuid-Hollandse Delta’ in de programmalijn Arbeidsmarkt & Onderwijs. Doel van het project is om de samenwerking tussen de drie leerwerkbedrijven van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard te stimuleren, elkaar te versterken waar dat kan en uiteindelijk te komen tot een samenwerkingsagenda om de ingezette koers ook na 2022 voort te zetten. De projectleider heeft een duidelijke ambitie: “We gaan samen bezien waar we van elkaar kunnen leren, samen leerlijnen ontwikkelen, successen delen en het ontwikkelaanbod aan de inwoners van de drie eilanden verbreden, zodat zij meer keuzes hebben in hun route naar de arbeidsmarkt.”

Leerwerkbedrijven bundelen krachten in businesscase Onderwijs en Arbeidsmarkt

De leerwerkbedrijven van de gemeenten in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hebben een projectvoorstel ontwikkeld voor de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt. Het doel van de bedrijven Voorne-Putten Werkt, HWwerkt! en Webego is om samen met het onderwijs en bedrijfsleven het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Door deze samenwerking kan het aanbod voor werkenden en werkzoekenden worden vergroot. In de businesscase worden ontwikkeltrajecten geharmoniseerd en gezamenlijk verder uitgewerkt.

VO- en MBO-scholen starten zoektocht naar meer samenwerking op de drie Zuid-Hollandse Eilanden

Maandag 11 oktober kwamen in de Beroepscampus in Middelharnis 13 vertegenwoordigers van scholen in het voortgezet onderwijs, het vmbo en het mbo van Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee bijeen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. De werkgroep van deze programmalijn had de scholen op de drie eilanden voor deze bijeenkomst, waarbij ook als bestuurder wethouder Wouter Struijk van Nissewaard aanwezig was, uitgenodigd.

LTO enthousiasmeert achterban over Regio Deal

Maandag 13 september waren de drie eilanden Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee gezamenlijk te gast bij het online webinar van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). In dit webinar werd gesproken over de kansen van de samenwerking in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Deze samenwerking biedt agrariërs vergaande mogelijkheden.