Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond werden zij bijgepraat over hoe de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta vorm heeft gegeven aan de regionale samenwerking in de Regio ZHD. Daarbij werd het gesprek aangegaan over een duurzame samenwerking in de komende jaren. Een belangrijke punt daarbij was ook de rollen van colleges en raden en hoe de raden in de toekomst betrokken en geïnformeerd willen worden.

Waarnemend burgemeester van gastgemeente Voorne aan Zee Peter Rehwinkel heette de aanwezigen van harte welkom. Hij benoemde het mooie culturele erfgoed van Hellevoetsluis en de culturele verbindingen die er te maken zijn in de regio. Daarna sprak burgemeester van Nissewaard en voorzitter van het regionale samenwerkingsverband Foort van Oosten over het ontstaan en belang van de samenwerking. Hij gaf aan dat de avond in het teken stond van verantwoording tot nu maar ook de verkenning van een verdere samenwerking en het toetsen op de ambities.

Successen en nieuwe ambities
Er volgde een presentatie over de Regio Deal en de successen die daarin behaald zijn op het gebied van agrifood, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt en landschap en toerisme. Ook werden de ambities voor de samenwerking in de komende jaren benoemd. Aan de raadsleden werd gevraagd hoe zij dachten over deze ambities en wat zij denken dat nodig is om deze te realiseren. Daar werd actief over gebrainstormd met elkaar, in een ontspannen sfeer.

Het verhaal van de Zuid-Hollandse Delta bleek een herkenbaar verhaal: de gezamenlijke landschappelijke kwaliteit, identiteit en kernwaarden binnen de regio werden gedeeld door de aanwezigen en daarmee ook de grote opgaven die op de gemeenten afkomen en die de eigen kracht overstijgen. Bereikbaarheid en wonen werden vaak als kernthema’s of randvoorwaarden benoemd. Ook kwam de verbinding tussen programma’s en thema’s zoals duurzaamheid en landbouw regelmatig terug. De volledige opbrengst van deze avond wordt verder verwerkt en weer meegenomen in het vervolgproces van de regionale samenwerking.

3 april 2023

Het laatste nieuws

WERKCONFERENTIE Samen de krachten bundelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Heb jij je al aangemeld?! Op dinsdag 23 april 2024 nodigen we je uit om mee te denken en te praten over de toekomst van...

Vernieuwde Hitsertse Kade en uitkijktoren Tureluur officieel geopend

Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en Toerisme van gemeente Hoeksche Waard) en Noor van der Hoeven (Vogelbescherming Nederland) openden donderdag 4 april officieel het pas vernieuwde...

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd zaterdag 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door...

Investeer jij samen met ons en het Rijk in de regio Zuid-Hollandse Delta?!

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven...

Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de 300.000...

Documentaire ‘De Queeste’ – over drie biologische boeren uit de regio die het roer omgooiden

Het besef groeit dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Wat komt erbij kijken als we dit systeem willen veranderen? In de indringende documentaire...