Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond werden zij bijgepraat over hoe de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta vorm heeft gegeven aan de regionale samenwerking in de Regio ZHD. Daarbij werd het gesprek aangegaan over een duurzame samenwerking in de komende jaren. Een belangrijke punt daarbij was ook de rollen van colleges en raden en hoe de raden in de toekomst betrokken en geïnformeerd willen worden.

Waarnemend burgemeester van gastgemeente Voorne aan Zee Peter Rehwinkel heette de aanwezigen van harte welkom. Hij benoemde het mooie culturele erfgoed van Hellevoetsluis en de culturele verbindingen die er te maken zijn in de regio. Daarna sprak burgemeester van Nissewaard en voorzitter van het regionale samenwerkingsverband Foort van Oosten over het ontstaan en belang van de samenwerking. Hij gaf aan dat de avond in het teken stond van verantwoording tot nu maar ook de verkenning van een verdere samenwerking en het toetsen op de ambities.

Successen en nieuwe ambities
Er volgde een presentatie over de Regio Deal en de successen die daarin behaald zijn op het gebied van agrifood, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt en landschap en toerisme. Ook werden de ambities voor de samenwerking in de komende jaren benoemd. Aan de raadsleden werd gevraagd hoe zij dachten over deze ambities en wat zij denken dat nodig is om deze te realiseren. Daar werd actief over gebrainstormd met elkaar, in een ontspannen sfeer.

Het verhaal van de Zuid-Hollandse Delta bleek een herkenbaar verhaal: de gezamenlijke landschappelijke kwaliteit, identiteit en kernwaarden binnen de regio werden gedeeld door de aanwezigen en daarmee ook de grote opgaven die op de gemeenten afkomen en die de eigen kracht overstijgen. Bereikbaarheid en wonen werden vaak als kernthema’s of randvoorwaarden benoemd. Ook kwam de verbinding tussen programma’s en thema’s zoals duurzaamheid en landbouw regelmatig terug. De volledige opbrengst van deze avond wordt verder verwerkt en weer meegenomen in het vervolgproces van de regionale samenwerking.

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...