Goeree-Overflakkee gaat ambitieus aan de slag met circulaire economie

Met ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ zet de gemeente een stevige ambitie neer. De landelijke doelstelling is om in 2050 een circulaire economie te hebben. “Wij zetten erop in om het eiland eerder circulair te maken”, zegt wethouder Tea Both-Verhoeven. “De afgelopen jaren zijn er op Goeree-Overflakkee al mooie resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Ook met de circulaire economie willen we ambitieus aan de slag en extra inspanningen leveren. Wachten is niet goed, want het is urgent.” Begin februari vond de aftrap voor ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ plaats.

Wat is dat eigenlijk, een circulaire economie of kringloopeconomie? Wethouder Both: “Het draait om de grondstoffen. Nu putten we de aarde uit. We leven in een consumptiemaatschappij, waardoor grondstoffen steeds schaarser worden. Veel grondstoffen zijn echter prima opnieuw te gebruiken. Dat willen we op gang brengen. In een circulaire economie heb je geen reststoffen, geen afval, want dat is grondstof die je weer kunt gebruiken.”

Actief meedenken
De gemeente Goeree-Overflakkee werkt samen met de provincie Zuid-Holland en de andere partners binnen de Regio Deal om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. “Wij zetten de eerste stappen als voortrekker en als verbinder faciliteren we de inbedding op het eiland. Het is de bedoeling om mensen bij elkaar te brengen en kennis, netwerken en inspiratie te delen. Inwoners, bedrijven en scholen kunnen actief meedenken om het eiland voor te bereiden op een duurzame, circulaire toekomst. Beleid maken we samen”, aldus de wethouder, die eraan toevoegt dat de gemeente ook een voorbeeldrol wil spelen, bijvoorbeeld op gebieden als inkoop en vastgoed.

In feite zijn de eerste stappen richting een circulaire economie al gezet. “We zijn al met ondernemers in gesprek over dit onderwerp. Met de bouwwereld gaan we een symposium over circulair bouwen organiseren. Op de Beroepscampus is een programma circulariteit opgezet. Dat is heel belangrijk, want zo werk je aan bewustzijn bij de jeugd, de consument van de toekomst, en zo bereid je scholieren voor op de arbeidsmarkt van straks.”

Inspirerende voorbeelden
De transitie begint dus niet bij nul. Integendeel, er gebeurt al van alles op Goeree-Overflakkee als het om circulariteit gaat. Behalve de Beroepscampus noemt Tea Both de proeftuin Van Pallandtpolder, waar bermmaaisel wordt omgezet in meststof op het land, en brouwerij Solaes, die straks in een verbouwd monumentaal pand van start gaat waarin veel bestaand materiaal is verwerkt. “Inspirerende voorbeelden die nu al laten zien dat het creëren van een gesloten kringloop geen theoretische exercitie is.” In samenwerking met de RAD realiseert Goeree-Overflakkee een circulair ambachtscentrum. “Daar kun je overtollig materiaal inleveren én kopen: een tweedehands bouwmarkt. Goed voor Goed is er al enige tijd mee bezig. Het is een manier om de circulaire economie een zetje te geven én – ook een belangrijk aspect – om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven”, zegt Tea Both.

Met ‘Goeree-Overflakkee geheel circulair’ heeft iedereen te maken. Alle branches in het bedrijfsleven én inwoners gebruiken immers grondstoffen. “Afval is grondstof. Restafval is waardeloos. Dat wordt verbrand en dat is ontzettend jammer. Gelukkig zien we de fractie restafval al dalen”, aldus de wethouder, die de overgang naar een circulaire economie een cultuurverandering noemt. Een andere denkwijze om Goeree-Overflakkee samen een duurzame economische toekomst te geven.

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...