Green Technology Campus ontwikkelt verder

In september 2020 startte de ontwikkeling van de Green Technology Campus (GTC) met als doel een innovatief onderwijsaanbod voor de energiesector te creëren, gericht op de energietransitie. De opstartsubsidie die daarvoor is verstrekt loopt 15 januari 2023 af. De ambitie van de GTC gaat echter verder. De aanvraag voor een business case in het kader van de Regio Deal programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt is onlangs goedgekeurd. Daarmee kan de GTC een volgende stap zetten in de doorontwikkeling van de campus.

Resultaten
Het Scheepvaart- en Transport College (STC) in Brielle biedt mbo-vakonderwijs aan waar studenten opleidingen kunnen volgen gericht op procestechnologie en onderhoud. In samenwerking met het bedrijfsleven zijn er inmiddels drie keuzemodules ‘duurzame energie’ ontwikkeld: waterstoftechnologie, renewable energy en onderhoud aan windturbines. Het merendeel van de mbo-studenten volgt één of meer van deze modules. Sinds kort kunnen ook bedrijven of individuele medewerkers zich inschrijven voor deze cursussen via STC Training & Consultancy.

Verder heeft de STC practor Energietransitie een onderzoek gedaan naar de vaardigheden die medewerkers in de procesindustrie in de toekomst nodig hebben, om flexibel en wendbaar de energietransitie tegemoet te treden.

Tenslotte ontwikkelt de GTC een Campus Lab bij STC Brielle. Dat lab is volledig gericht op energietransitie waar o.a. duurzaam waterstof opgewerkt wordt, studenten oefenen met de werking van een brandstofcel en gerekend wordt aan echte actuele data uit een windmolen. Het Campus Lab biedt niet alleen stevige basis aan de studenten, maar ook mogelijkheid voor bedrijven om proefopstellingen neer te zetten. Bovendien geeft het informatie aan inwoners uit de regio op het gebied van verduurzaming.

Regio Deal
De business case die onlangs is goedgekeurd, is met name gericht op positionering campus en creëren van naamsbekendheid. Het is belangrijk dat aankomende studenten, maar ook medewerkers van bedrijven weten dat ze een opleiding duurzame energie kunnen volgen in de regio. Tevens draagt de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta bij aan de ontwikkeling van een nieuwe duurzaam onderwijs: de module Smart Maintenance. Tenslotte levert de Regio Deal ook een financiële bijdrage aan de totstandkoming van het Campus Lab.

Meer weten?
Bent u benieuwd wat de energietransitie voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van de projectleiders van de Green Technology Campus: Daniëlle Stok (d.e.r.stok@stc-r.nl, m. 06-10894150) of Matthijs van Collenburg (m.h.vancollenburg@stc-r.nl, m. 06-82046960). Kijk voor meer informatie ook op Linkedin https://www.linkedin.com/company/green-technology-campus

De Green Technology Campus is een samenwerking van STC Group met gemeente Brielle, Deltalinqs en Economic Board Voorne-Putten. De start van de GTC werd mede mogelijk gemaakt door de opstartsubsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het laatste nieuws

Geslaagde ontwikkelmarkt
in Middelharnis

Ruim 40 werkzoekenden bezochten donderdag 2 november een ontwikkelmarkt in Middelharnis. Ze maakten zo kennis met de mogelijkheden om te leren voor een baan via...

Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk....

Twee nieuwe watertappunten geopend in Nissewaard

Gemeente Nissewaard opende op woensdag 25 oktober twee nieuwe watertappunten in Zuidland en Biert. Erik ter Velde, directeur Infra Evides, wethouder Martijn Hamerslag en Hennie...

Inspiratiebijeenkomst regionale samenwerking Zuid-Hollandse Delta

Begin oktober kwamen raadsleden van gemeenten Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee samen in Middelharnis. Daar werden zij bijgepraat over de stand...

Praktijkverklaring voor groepshulpen in kinderopvang

Vijf van de zes kandidaten van de nieuwe leerlijn Groepshulp Kinderopvang kregen op maandag 18 september feestelijk hun mbo-praktijkverklaring uitgereikt. De ander ontvangt het certificaat...

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...