Landschap & toerisme: een terugblik en vooruitblik

Om de omgeving van het Haringvliet en de Voordelta een natuur-, beleef- en recreatiegebied te maken waarin natuur, recreatie en toerisme elkaar versterken is samenwerking nodig. Tijdens het eerste jaar Regio Deal stond ‘verbinding’ dan ook centraal in het programma Landschap en Toerisme.

Er moeten natuurlijk enkele fysieke verbindingen gelegd worden, zoals bijvoorbeeld vaarverbindingen of fietspaden. Maar minstens zo belangrijk is het verbinden en afstemmen van initiatieven, aanbod en ondernemers in het gebied. Daarin spelen onze partners in de toerisme en recreatiebranche een grote rol. Om elkaar te ontmoeten -door de coronamaatregelen helaas alleen digitaal- organiseerden we verschillende webinars. Die werden goed bezocht en er werd hier al veel informatie met elkaar gedeeld en ook al allerlei initiatieven benoemd.

Aanwezigen met een goed idee konden een QuickScan aanleveren, om te bekijken of een initiatief in aanmerking kwam voor een financiële bijdrage. Er werden enthousiaste bijdragen, met een grote diversiteit en veel mogelijk-heden voor onderlinge verbindingen opgestuurd. Na de zomer wordt het besluit genomen welke projecten geld toegekend krijgen. 

Erfgoedprojecten verbinden
Een belangrijke uitwerking is de verbinding van het erfgoed in de regio. Omdat in onze regio veel militair- en maritiem erfgoed aanwezig is, willen we met de Regio Deal recreatie en toerisme bij het erfgoed aanjagen. We doen dit ten eerste door het erfgoed toegankelijker te maken. We verbinden de objecten aan bestaande routes en zorgen ervoor dat deze fysiek toegankelijk zijn. Ten tweede richten we ons met projecten in de Regio Deal op de exploitatie van erfgoed. Door de regiogemeenten zijn diverse projecten aangedragen: project Fort Buitensluis in Hoeksche Waard, project Fort Prins Frederik in Goeree-Overflakkee en Bastion IX in Brielle.

De ligging en natuur in en rond de Haringvlietdelta zijn uniek. Dat willen we (ook in de toekomst) blijven benutten en versterken

Met elkaar de toekomst bepalen
Er loopt nu ook een Imago- en Bezoekersonderzoek, waarin we toeristen en bezoekers bevragen naar hun reden voor hun bezoek aan het gebied en of het aanbod dan ook werkelijk aansluit bij de verwachtingen. Dat is belangrijke input voor de keuzes die we gaan maken. Zo bepalen we met elkaar wat we belangrijk vinden voor dit gebied, en waar kansen liggen.

 

12 juli 2021

Het laatste nieuws

WERKCONFERENTIE Samen de krachten bundelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Heb jij je al aangemeld?! Op dinsdag 23 april 2024 nodigen we je uit om mee te denken en te praten over de toekomst van...

Vernieuwde Hitsertse Kade en uitkijktoren Tureluur officieel geopend

Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en Toerisme van gemeente Hoeksche Waard) en Noor van der Hoeven (Vogelbescherming Nederland) openden donderdag 4 april officieel het pas vernieuwde...

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd zaterdag 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door...

Investeer jij samen met ons en het Rijk in de regio Zuid-Hollandse Delta?!

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven...

Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de 300.000...

Documentaire ‘De Queeste’ – over drie biologische boeren uit de regio die het roer omgooiden

Het besef groeit dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Wat komt erbij kijken als we dit systeem willen veranderen? In de indringende documentaire...