Landschap & toerisme: een terugblik en vooruitblik

Om de omgeving van het Haringvliet en de Voordelta een natuur-, beleef- en recreatiegebied te maken waarin natuur, recreatie en toerisme elkaar versterken is samenwerking nodig. Tijdens het eerste jaar Regio Deal stond ‘verbinding’ dan ook centraal in het programma Landschap en Toerisme.

Er moeten natuurlijk enkele fysieke verbindingen gelegd worden, zoals bijvoorbeeld vaarverbindingen of fietspaden. Maar minstens zo belangrijk is het verbinden en afstemmen van initiatieven, aanbod en ondernemers in het gebied. Daarin spelen onze partners in de toerisme en recreatiebranche een grote rol. Om elkaar te ontmoeten -door de coronamaatregelen helaas alleen digitaal- organiseerden we verschillende webinars. Die werden goed bezocht en er werd hier al veel informatie met elkaar gedeeld en ook al allerlei initiatieven benoemd.

Aanwezigen met een goed idee konden een QuickScan aanleveren, om te bekijken of een initiatief in aanmerking kwam voor een financiële bijdrage. Er werden enthousiaste bijdragen, met een grote diversiteit en veel mogelijk-heden voor onderlinge verbindingen opgestuurd. Na de zomer wordt het besluit genomen welke projecten geld toegekend krijgen. 

Erfgoedprojecten verbinden
Een belangrijke uitwerking is de verbinding van het erfgoed in de regio. Omdat in onze regio veel militair- en maritiem erfgoed aanwezig is, willen we met de Regio Deal recreatie en toerisme bij het erfgoed aanjagen. We doen dit ten eerste door het erfgoed toegankelijker te maken. We verbinden de objecten aan bestaande routes en zorgen ervoor dat deze fysiek toegankelijk zijn. Ten tweede richten we ons met projecten in de Regio Deal op de exploitatie van erfgoed. Door de regiogemeenten zijn diverse projecten aangedragen: project Fort Buitensluis in Hoeksche Waard, project Fort Prins Frederik in Goeree-Overflakkee en Bastion IX in Brielle.

De ligging en natuur in en rond de Haringvlietdelta zijn uniek. Dat willen we (ook in de toekomst) blijven benutten en versterken

Met elkaar de toekomst bepalen
Er loopt nu ook een Imago- en Bezoekersonderzoek, waarin we toeristen en bezoekers bevragen naar hun reden voor hun bezoek aan het gebied en of het aanbod dan ook werkelijk aansluit bij de verwachtingen. Dat is belangrijke input voor de keuzes die we gaan maken. Zo bepalen we met elkaar wat we belangrijk vinden voor dit gebied, en waar kansen liggen.

 

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan...

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis....

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A)...

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op...