Landschap & toerisme: een terugblik en vooruitblik

Om de omgeving van het Haringvliet en de Voordelta een natuur-, beleef- en recreatiegebied te maken waarin natuur, recreatie en toerisme elkaar versterken is samenwerking nodig. Tijdens het eerste jaar Regio Deal stond ‘verbinding’ dan ook centraal in het programma Landschap en Toerisme.

Er moeten natuurlijk enkele fysieke verbindingen gelegd worden, zoals bijvoorbeeld vaarverbindingen of fietspaden. Maar minstens zo belangrijk is het verbinden en afstemmen van initiatieven, aanbod en ondernemers in het gebied. Daarin spelen onze partners in de toerisme en recreatiebranche een grote rol. Om elkaar te ontmoeten -door de coronamaatregelen helaas alleen digitaal- organiseerden we verschillende webinars. Die werden goed bezocht en er werd hier al veel informatie met elkaar gedeeld en ook al allerlei initiatieven benoemd.

Aanwezigen met een goed idee konden een QuickScan aanleveren, om te bekijken of een initiatief in aanmerking kwam voor een financiële bijdrage. Er werden enthousiaste bijdragen, met een grote diversiteit en veel mogelijk-heden voor onderlinge verbindingen opgestuurd. Na de zomer wordt het besluit genomen welke projecten geld toegekend krijgen. 

Erfgoedprojecten verbinden
Een belangrijke uitwerking is de verbinding van het erfgoed in de regio. Omdat in onze regio veel militair- en maritiem erfgoed aanwezig is, willen we met de Regio Deal recreatie en toerisme bij het erfgoed aanjagen. We doen dit ten eerste door het erfgoed toegankelijker te maken. We verbinden de objecten aan bestaande routes en zorgen ervoor dat deze fysiek toegankelijk zijn. Ten tweede richten we ons met projecten in de Regio Deal op de exploitatie van erfgoed. Door de regiogemeenten zijn diverse projecten aangedragen: project Fort Buitensluis in Hoeksche Waard, project Fort Prins Frederik in Goeree-Overflakkee en Bastion IX in Brielle.

De ligging en natuur in en rond de Haringvlietdelta zijn uniek. Dat willen we (ook in de toekomst) blijven benutten en versterken

Met elkaar de toekomst bepalen
Er loopt nu ook een Imago- en Bezoekersonderzoek, waarin we toeristen en bezoekers bevragen naar hun reden voor hun bezoek aan het gebied en of het aanbod dan ook werkelijk aansluit bij de verwachtingen. Dat is belangrijke input voor de keuzes die we gaan maken. Zo bepalen we met elkaar wat we belangrijk vinden voor dit gebied, en waar kansen liggen.

 

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...