LTO enthousiasmeert achterban over Regio Deal

Maandag 13 september waren de drie eilanden Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee gezamenlijk te gast bij het online webinar van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). In dit webinar werd gesproken over de kansen van de samenwerking in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Deze samenwerking biedt agrariërs vergaande mogelijkheden.

Innovatieve projecten
In de Regio Deal werken de zes gemeenten van de drie eilanden (Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee) met elkaar samen op verschillende thema’s, waaronder landbouw. Concreet betekent dit dat er geld vanuit de Regio Deal beschikbaar is voor innovatieve landbouwprojecten. In het webinar is aan agrariërs gevraagd of zij willen mee doen aan de Regio Deal met projecten die bijdragen aan innovatieve landbouw. Specifiek komen projecten op het gebied van een gezonde landbouwbodem, het verkorten van de keten tussen consument en producent en het delen van kennis in aanmerking voor subsidie vanuit de Regio Deal.

Bodem als Basis
Een project dat als voorbeeld werd gepresenteerd tijdens het webinar, is de Bodem als Basis. Gezamenlijk financieren LTO Noord, Waterschap Hollandse Delta en de Regio Deal dit project, waarin de partijen samenwerken om de landbouwgrond te verbeteren. Samen met 55 deelnemende agrariërs, waaronder akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers en de tuinbouw wordt ingezet op een structurele bodemverbetering. Er wordt gefocust op het verbreden van kennis en het verdiepen op zaken als ‘hoe vergroot ik de biodiversiteit van mijn bodem?’ en ‘hoe kan ik de hoeveelheid meststoffen in mijn grond verkleinen?. Met behulp van cursussen, worden praktische oplossingen bedacht en worden bodembehandelplannen opgesteld. Er wordt van elkaar geleerd, maar er is daarbij veel ruimte voor een aanpak op maat. Klik hier als u meer informatie wilt over dit project.

Meedoen of een eigen initiatief?
Tijdens het webinar werden door de aanwezige agrariërs enkele ideeën aangedragen, die mogelijk later worden uitgewerkt in concrete projectaanvragen. Heeft u ook een innovatief idee in de agrarische sector? En wilt u ook meedoen met de Regio Deal? Kijk op regiozhd.nl voor meer informatie of neem contact op met programmamanager Agrifood Jurjen Verhage via jurjen.verhage@gemeentehw.nl.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan...

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis....

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A)...

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op...