LTO enthousiasmeert achterban over Regio Deal

Maandag 13 september waren de drie eilanden Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee gezamenlijk te gast bij het online webinar van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). In dit webinar werd gesproken over de kansen van de samenwerking in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Deze samenwerking biedt agrariërs vergaande mogelijkheden.

Innovatieve projecten
In de Regio Deal werken de zes gemeenten van de drie eilanden (Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee) met elkaar samen op verschillende thema’s, waaronder landbouw. Concreet betekent dit dat er geld vanuit de Regio Deal beschikbaar is voor innovatieve landbouwprojecten. In het webinar is aan agrariërs gevraagd of zij willen mee doen aan de Regio Deal met projecten die bijdragen aan innovatieve landbouw. Specifiek komen projecten op het gebied van een gezonde landbouwbodem, het verkorten van de keten tussen consument en producent en het delen van kennis in aanmerking voor subsidie vanuit de Regio Deal.

Bodem als Basis
Een project dat als voorbeeld werd gepresenteerd tijdens het webinar, is de Bodem als Basis. Gezamenlijk financieren LTO Noord, Waterschap Hollandse Delta en de Regio Deal dit project, waarin de partijen samenwerken om de landbouwgrond te verbeteren. Samen met 55 deelnemende agrariërs, waaronder akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers en de tuinbouw wordt ingezet op een structurele bodemverbetering. Er wordt gefocust op het verbreden van kennis en het verdiepen op zaken als ‘hoe vergroot ik de biodiversiteit van mijn bodem?’ en ‘hoe kan ik de hoeveelheid meststoffen in mijn grond verkleinen?. Met behulp van cursussen, worden praktische oplossingen bedacht en worden bodembehandelplannen opgesteld. Er wordt van elkaar geleerd, maar er is daarbij veel ruimte voor een aanpak op maat. Klik hier als u meer informatie wilt over dit project.

Meedoen of een eigen initiatief?
Tijdens het webinar werden door de aanwezige agrariërs enkele ideeën aangedragen, die mogelijk later worden uitgewerkt in concrete projectaanvragen. Heeft u ook een innovatief idee in de agrarische sector? En wilt u ook meedoen met de Regio Deal? Kijk op regiozhd.nl voor meer informatie of neem contact op met programmamanager Agrifood Jurjen Verhage via jurjen.verhage@gemeentehw.nl.

17 september 2021

Het laatste nieuws

Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de 300.000...

Documentaire ‘De Queeste’ – over drie biologische boeren uit de regio die het roer omgooiden

Het besef groeit dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Wat komt erbij kijken als we dit systeem willen veranderen? In de indringende documentaire...

Veel aandacht voor circulair en duurzaamheid bij werk aan de N59

In de zomer van 2023 is hard gewerkt om de N59 tussen het  Hellegatsplein en het kruispunt den Bommel op Goeree-Overflakkee te verbeteren. Aannemer Heijmans...

Van bermgras naar Bokashi, een natuurvriendelijke en circulaire meststof

In de Proeftuin van Pallandtpolder wordt geëxperimenteerd met vormen van duurzame landbouw. Bokashi is zo’n experiment, waar bermmaaisel uit de omgeving gebruikt wordt als natuurlijke,...

Provincie bezoekt regio Zuid-Hollandse Delta

Op 27 november bracht het directieteam van provincie Zuid-Holland een bezoek aan de regio Zuid-Hollandse Delta. De ontmoeting tussen het directieteam van de provincie en...

Werkzaamheden Hitsertse kade in Zuid-Beijerland zijn gestart

Maandag 13 november is aannemer GKB begonnen met de werkzaamheden op de Hitsertse Kade in Zuid-Beijerland. Een mooie mijlpaal waar inwoners, leden van de werkgroep...