LTO enthousiasmeert achterban over Regio Deal

Maandag 13 september waren de drie eilanden Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee gezamenlijk te gast bij het online webinar van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). In dit webinar werd gesproken over de kansen van de samenwerking in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Deze samenwerking biedt agrariërs vergaande mogelijkheden.

Innovatieve projecten
In de Regio Deal werken de zes gemeenten van de drie eilanden (Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee) met elkaar samen op verschillende thema’s, waaronder landbouw. Concreet betekent dit dat er geld vanuit de Regio Deal beschikbaar is voor innovatieve landbouwprojecten. In het webinar is aan agrariërs gevraagd of zij willen mee doen aan de Regio Deal met projecten die bijdragen aan innovatieve landbouw. Specifiek komen projecten op het gebied van een gezonde landbouwbodem, het verkorten van de keten tussen consument en producent en het delen van kennis in aanmerking voor subsidie vanuit de Regio Deal.

Bodem als Basis
Een project dat als voorbeeld werd gepresenteerd tijdens het webinar, is de Bodem als Basis. Gezamenlijk financieren LTO Noord, Waterschap Hollandse Delta en de Regio Deal dit project, waarin de partijen samenwerken om de landbouwgrond te verbeteren. Samen met 55 deelnemende agrariërs, waaronder akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers en de tuinbouw wordt ingezet op een structurele bodemverbetering. Er wordt gefocust op het verbreden van kennis en het verdiepen op zaken als ‘hoe vergroot ik de biodiversiteit van mijn bodem?’ en ‘hoe kan ik de hoeveelheid meststoffen in mijn grond verkleinen?. Met behulp van cursussen, worden praktische oplossingen bedacht en worden bodembehandelplannen opgesteld. Er wordt van elkaar geleerd, maar er is daarbij veel ruimte voor een aanpak op maat. Klik hier als u meer informatie wilt over dit project.

Meedoen of een eigen initiatief?
Tijdens het webinar werden door de aanwezige agrariërs enkele ideeën aangedragen, die mogelijk later worden uitgewerkt in concrete projectaanvragen. Heeft u ook een innovatief idee in de agrarische sector? En wilt u ook meedoen met de Regio Deal? Kijk op regiozhd.nl voor meer informatie of neem contact op met programmamanager Agrifood Jurjen Verhage via jurjen.verhage@gemeentehw.nl.

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...