Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is Stichting Tiny Houses GO. De stichting start met de ontwikkeling en bouw van circulaire tiny houses. Deze initiatieven op Goeree-Overflakkee krijgen ondersteuning van de Regio Deal.

Lessen Beroepscampus in het teken van circulair denken en doen
De Beroepscampus in Sommelsdijk zet zich de komende jaren in voor een duurzame school. Daarom is de campus sinds 31 maart 2022 een ‘Eco-School’. Eco-Schools is het wereldwijde programma voor scholen die met leerlingen duurzaam denken en doen. Eén van de onderwerpen over duurzaamheid is circulariteit. De campus heeft de ambitie om circulariteit onderdeel te maken van de verschillende lesprogramma’s.

Circulair bouwen en voedsel
De lesprogramma’s zijn voor de leerlingen op het vmbo, voor de profielen ‘Groen’ en ‘Bouwen en Wonen’. Voor het profiel ‘Groen’ wordt gewerkt aan een lesprogramma over circulariteit van gewas en voedsel. Kiezen leerlingen voor het profiel ‘Bouwen en Wonen’? Dan gaan zij aan de slag met circulaire bouw en inrichting van tiny houses.

Het doel is dat de programmalijn voor het profiel ‘Groen’ aan het einde van het schooljaar 2023 definitief is. Voor ‘Bouwen en Wonen is dit einde schooljaar 2024.

Circulaire tiny houses voor duurzame én sociale toekomst
Stichting Tiny Houses GO start binnenkort met de ontwikkeling en bouw van circulaire tiny houses. Er is een groot woningprobleem voor starters. Tiny houses dragen bij aan een oplossing voor de woningnood. Het initiatief biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om duurzamer te leven. Door de huizen te bouwen hoopt de stichting starters te helpen. Toch worden niet alleen starters hierdoor geholpen. De stichting biedt ook de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt samengewerkt aan een duurzamer én socialer Goeree-Overflakkee.

Van lokaal naar regionaal
Het eerste doel is om 10 circulaire tiny houses voor de woningcorporatie Oost West Wonen op Goeree-Overflakkee te bouwen. De kennis en bereidbaarheid is bij de stichting aanwezig om het concept te kopiëren en te ondersteunen naar andere delen van de regio, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard.

 

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...