Onderzoek PBL: Regio Deals dragen bij aan meer focus op brede welvaart in de regio

Regionale partijen en het Rijk willen met Regio Deals, anders dan met eerder regionaal beleid, vooral de brede welvaart in de regio bevorderen. Dat doen ze door opgavegericht te werken. En dat werkt. Opgavegericht werken draagt inderdaad bij aan een bredere focus op het welzijn van inwoners. Ook sluiten de opgave en aanpak goed aan op de specifieke regionale situatie. Dat blijkt uit het op 28 februari jl. gepubliceerde onderzoek ‘De Regio Deals in de praktijk’ dat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma “Regio Deals voor brede welvaart” op verzoek van het Ministerie van LNV.

Casestudie van vier Regio Deals
Het PBL verrichte een casestudie en nam vier Regio Deals onder de loep. Daarbij keek PBL vooral naar de eerste fase van het nieuwe beleid, namelijk het afsluiten van de deals en de eerste maanden van de uitvoering. Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van de Regio Deals er niet alleen meer aandacht in de onderzochte regio’s is voor het bredere welzijn van inwoners, maar ook dat de opgave en de aanpak goed aansluiten op de regionale situatie.

Kansen voor verbetering
Het Planbureau signaleert ook kansen voor verbetering in lopende en nieuwe Regio Deals. Zo is het bij toekomstig beleid rond de brede welvaart in de regio van belang dat er bewuster een integrale afweging gemaakt wordt tussen aspecten van brede welvaart onderling. Want meer brede welvaart op één aspect, kan ten koste gaan van de brede welvaart op andere aspecten. Ook moet meegewogen worden dat meer brede welvaart nu, voor de huidige inwoners, ten koste kan gaan van de brede welvaart van toekomstige bewoners.

Meer lezen over het onderzoek van PBL kan op de website: https://www.pbl.nl/publicaties/de-regio-deals-in-de-praktijk

 

 

Het laatste nieuws

Geslaagde ontwikkelmarkt
in Middelharnis

Ruim 40 werkzoekenden bezochten donderdag 2 november een ontwikkelmarkt in Middelharnis. Ze maakten zo kennis met de mogelijkheden om te leren voor een baan via...

Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk....

Twee nieuwe watertappunten geopend in Nissewaard

Gemeente Nissewaard opende op woensdag 25 oktober twee nieuwe watertappunten in Zuidland en Biert. Erik ter Velde, directeur Infra Evides, wethouder Martijn Hamerslag en Hennie...

Inspiratiebijeenkomst regionale samenwerking Zuid-Hollandse Delta

Begin oktober kwamen raadsleden van gemeenten Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee samen in Middelharnis. Daar werden zij bijgepraat over de stand...

Praktijkverklaring voor groepshulpen in kinderopvang

Vijf van de zes kandidaten van de nieuwe leerlijn Groepshulp Kinderopvang kregen op maandag 18 september feestelijk hun mbo-praktijkverklaring uitgereikt. De ander ontvangt het certificaat...

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...