Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt. Daarnaast wil Asmawidjaja met de vergaarde kennis de curricula, binnen het blauwgroene onderwijs, helpen verbeteren. De onderzoekende houding van onze studenten en docenten wordt gestimuleerd door samen met het bedrijfsleven en andere regionale partners praktijkonderzoek te doen. Asmawidjaja : “Qua onderzoek kun je denken aan bijvoorbeeld het monitoren en registreren van de waterkwaliteit in sloten, maar ook onderzoek doen naar vitale bodemverbeteraars, zoals compost en bokashi. Door onze studenten bloot te stellen aan innovaties en onderzoek bereid ik ze voor om later aan de slag te gaan als excellente medewerkers in een alsmaar veranderende toekomst.”

Het practoraat Water en Bodem is onderdeel van de Blauwe Hotspot Dordrecht. Dit is dé learning community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Groen & Klimaat’. De Blauwe Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek waar kennis gedeeld kan worden over deze thema’s.

Asmawidjaja: “Ik zie veel mogelijkheden om samen met onze studenten aan de slag te gaan met lokale vraagstukken zoals het op waarde schatten van lokale reststromen in combinatie met een regeneratieve manier van bodemgebruik. Zo ben ik al actief geweest met Yuverta vmbo in Klaaswaal, waar wij onderzoek deden naar de mogelijkheden om interne reststromen om te zetten in bruikbare grondstoffen, zoals bodemverbeteraars, die wij vervolgens zouden kunnen gebruiken in de moestuin. Daarnaast hebben we een heus voedselbos(je) gerealiseerd op het perceel van de school. Door het aanleggen van deze proeftuin is er een blauwdruk ontstaan, waar wij in de toekomst op zullen voortborduren en nieuwe teeltgewassen, zoals de kardoendistel, kunnen uitproberen. Dit is een gewas die potentie heeft als  voeding, als brandstof, maar ook als vezelgewas. De volgende stap wordt om praktisch onderzoek uit te voeren en blauwdrukken te ontwikkelen op het gebied van biodiversiteitbevordering, waterkwaliteit en duurzaam bodemgebruik. Ook proberen we zoveel mogelijk de innovatie/transitie uit te drukken in waardecreatie voor de gebruiker en de omgeving.”

 

25 november 2022

Het laatste nieuws

WERKCONFERENTIE Samen de krachten bundelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Heb jij je al aangemeld?! Op dinsdag 23 april 2024 nodigen we je uit om mee te denken en te praten over de toekomst van...

Vernieuwde Hitsertse Kade en uitkijktoren Tureluur officieel geopend

Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en Toerisme van gemeente Hoeksche Waard) en Noor van der Hoeven (Vogelbescherming Nederland) openden donderdag 4 april officieel het pas vernieuwde...

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd zaterdag 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door...

Investeer jij samen met ons en het Rijk in de regio Zuid-Hollandse Delta?!

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven...

Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de 300.000...

Documentaire ‘De Queeste’ – over drie biologische boeren uit de regio die het roer omgooiden

Het besef groeit dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Wat komt erbij kijken als we dit systeem willen veranderen? In de indringende documentaire...