Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt. Daarnaast wil Asmawidjaja met de vergaarde kennis de curricula, binnen het blauwgroene onderwijs, helpen verbeteren. De onderzoekende houding van onze studenten en docenten wordt gestimuleerd door samen met het bedrijfsleven en andere regionale partners praktijkonderzoek te doen. Asmawidjaja : “Qua onderzoek kun je denken aan bijvoorbeeld het monitoren en registreren van de waterkwaliteit in sloten, maar ook onderzoek doen naar vitale bodemverbeteraars, zoals compost en bokashi. Door onze studenten bloot te stellen aan innovaties en onderzoek bereid ik ze voor om later aan de slag te gaan als excellente medewerkers in een alsmaar veranderende toekomst.”

Het practoraat Water en Bodem is onderdeel van de Blauwe Hotspot Dordrecht. Dit is dé learning community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Groen & Klimaat’. De Blauwe Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek waar kennis gedeeld kan worden over deze thema’s.

Asmawidjaja: “Ik zie veel mogelijkheden om samen met onze studenten aan de slag te gaan met lokale vraagstukken zoals het op waarde schatten van lokale reststromen in combinatie met een regeneratieve manier van bodemgebruik. Zo ben ik al actief geweest met Yuverta vmbo in Klaaswaal, waar wij onderzoek deden naar de mogelijkheden om interne reststromen om te zetten in bruikbare grondstoffen, zoals bodemverbeteraars, die wij vervolgens zouden kunnen gebruiken in de moestuin. Daarnaast hebben we een heus voedselbos(je) gerealiseerd op het perceel van de school. Door het aanleggen van deze proeftuin is er een blauwdruk ontstaan, waar wij in de toekomst op zullen voortborduren en nieuwe teeltgewassen, zoals de kardoendistel, kunnen uitproberen. Dit is een gewas die potentie heeft als  voeding, als brandstof, maar ook als vezelgewas. De volgende stap wordt om praktisch onderzoek uit te voeren en blauwdrukken te ontwikkelen op het gebied van biodiversiteitbevordering, waterkwaliteit en duurzaam bodemgebruik. Ook proberen we zoveel mogelijk de innovatie/transitie uit te drukken in waardecreatie voor de gebruiker en de omgeving.”

 

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan...

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis....

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A)...

Officiële opening Interactief Kanon Bastion IV

Donderdag 10 november heeft de officiële opening van het interactief kanon plaatsgevonden op het Bleijkersbolwerk op Bastion IV. Wethouder Robert van der Kooi heeft samen...