Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt. Daarnaast wil Asmawidjaja met de vergaarde kennis de curricula, binnen het blauwgroene onderwijs, helpen verbeteren. De onderzoekende houding van onze studenten en docenten wordt gestimuleerd door samen met het bedrijfsleven en andere regionale partners praktijkonderzoek te doen. Asmawidjaja : “Qua onderzoek kun je denken aan bijvoorbeeld het monitoren en registreren van de waterkwaliteit in sloten, maar ook onderzoek doen naar vitale bodemverbeteraars, zoals compost en bokashi. Door onze studenten bloot te stellen aan innovaties en onderzoek bereid ik ze voor om later aan de slag te gaan als excellente medewerkers in een alsmaar veranderende toekomst.”

Het practoraat Water en Bodem is onderdeel van de Blauwe Hotspot Dordrecht. Dit is dé learning community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Groen & Klimaat’. De Blauwe Hotspot vormt zo een ontmoetingsplek waar kennis gedeeld kan worden over deze thema’s.

Asmawidjaja: “Ik zie veel mogelijkheden om samen met onze studenten aan de slag te gaan met lokale vraagstukken zoals het op waarde schatten van lokale reststromen in combinatie met een regeneratieve manier van bodemgebruik. Zo ben ik al actief geweest met Yuverta vmbo in Klaaswaal, waar wij onderzoek deden naar de mogelijkheden om interne reststromen om te zetten in bruikbare grondstoffen, zoals bodemverbeteraars, die wij vervolgens zouden kunnen gebruiken in de moestuin. Daarnaast hebben we een heus voedselbos(je) gerealiseerd op het perceel van de school. Door het aanleggen van deze proeftuin is er een blauwdruk ontstaan, waar wij in de toekomst op zullen voortborduren en nieuwe teeltgewassen, zoals de kardoendistel, kunnen uitproberen. Dit is een gewas die potentie heeft als  voeding, als brandstof, maar ook als vezelgewas. De volgende stap wordt om praktisch onderzoek uit te voeren en blauwdrukken te ontwikkelen op het gebied van biodiversiteitbevordering, waterkwaliteit en duurzaam bodemgebruik. Ook proberen we zoveel mogelijk de innovatie/transitie uit te drukken in waardecreatie voor de gebruiker en de omgeving.”

 

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...