Recreatie en toerisme

Natuur en beleving

De beleving kust Voordelta

We starten met een robuuste versteviging van Natuur Netwerk Nederland aan de westkant van regio. We realiseren een informatiecentrum over de natuur in de Voordelta en exposities op meerdere locaties in de Delta om het deltaverhaal te kunnen beleven. Via een kennisagenda krijgen we inzicht in de morfologische ontwikkeling in de kustzone en de effecten daarvan op natuur, waterveiligheid en recreatie en toerisme.

Wat gaan we concreet doen?

In 2021 heeft ARCADIS een de morfologische ontwikkeling van de Haringvliet-monding onderzocht. Hieruit bleek dat de monding van het Haringvliet in de toekomst geleidelijk verder gaat verzanden. De Regio Deal is daarom bezig met het opstellen van een gezamenlijke visie voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Verschillende belanghebbenden in het gebied zijn hierbij betrokken.

Nieuwspagina