Recreatie en toerisme

Rond het Haringvliet

De bereikbaarheid voor toeristen

We verbinden de parels van de Zuid-Hollandse Delta. Hierdoor ontstaat een divers innovatief toeristisch aanbod, waardoor meer toeristen langere tijd in de regio verblijven. We brengen mensen in contact met het Haringvliet, de natuur en de dynamiek op en onder het water. Ook hebben we een historisch oog voor het cultureel erfgoed en brengen we de stoere maritieme en militaire verhalen tot leven.

Wat gaan we concreet doen?

Samen met de overheden en initiatiefnemers binnen de Zuid-Hollandse Delta voeren we verschillende projecten uit rondom het Haringvliet.

Erfgoed:
We gaan de komende jaren verschillende cultureel-historische locaties verbeteren. Hier en daar gebeurt dat al. Bijvoorbeeld bij meerdere Bastions van de vesting in Brielle. Verder werken we, samen met de lokale gemeentes, plannen uit voor het renoveren van historische forten in het gebied, te weten fort Prins Frederik, Goeree, en fort Buitensluis, Hoeksche Waard. Deze locaties zullen in de toekomst bijdragen aan het toerisme en de recreatie rondom het Haringvliet.

Opwaarderen recreatie aan het Haringvliet:
Samen met de gemeente Hoeksche Waard bereiden we werkzaamheden voor die twee recreatieve locaties aan het Haringvliet (Strand aan de Zuidrand en Hitsertse Kade,) kwalitatief gaan verbeteren. Het gaat met name om het opwaarderen van badplaatsen aan het Haringvliet. Deze locaties stimuleren de aantrekkingskracht van het Haringvliet.

Vaarverbindingen Haringvliet:
De Regio Deal draagt bij aan het financieren van een watertaxi over het Haringvliet. Zo kunnen toeristen en recreanten zich eenvoudiger binnen de regio verplaatsen. Bijvoorbeeld voor uitstapjes binnen de regio, terwijl zij genieten van een vaartocht over het Haringvliet.

Watertappunten:
De regio biedt op verschillende locaties tappunten voor schoon drinkwater. Ook zo helpt de Regio Deal mee aan een comfortabel verblijf in onze regio.

Opwaardering natuurgebieden:
Samen met het recreatieschap renoveren en verbeteren we verschillende steigers en oever van deze natuurgebieden in de regio: Brielse meer, het Quackstrand, het Oostvoorne Meer, het Badstrand Rockanje, de Duinen van Oostvoorne, het Groen Strand, Landgoed Mildenburg, Voornes Duin, de gemeentelijke duinen tussen de 1e en 2e slag bij de Punt van Heenvliet en het Bernisse gebied).
Deze werkzaamheden zorgen voor een goede en veilige toegankelijkheid voor toeristen en recreanten. Verder zetten we in betere bereikbaarheid en meer bekendheid van deze gebieden. Het streven is meer bezoekers.
Verder starten we in 2023 een onderzoek naar de mogelijkheden van sport en beweging binnen de recreatiegebieden. De resultaten hiervan verwachten we medio 2023.

Subsidies voor initiatiefnemers binnen de regio:
De Regio Deal heeft in 2021 een beperkt bedrag vrijgemaakt voor plannen van initiatiefnemers uit de regio. Verschillende van hen hebben een subsidiebedrag vanuit de Regio Deal ontvangen.

Uitvoering onderzoek recreatie en toerisme binnen de regio:
In de regio is er in 2021 een breed recreatie- en toerismeonderzoek uitgevoerd. Deels via enquĂȘtes en deels via online vragenlijsten. Wie zijn die recreanten en toeristen en waar gaan ze in de regio naartoe? Wat is hun leeftijd en herkomst en hoelang blijven ze?

De resultaten helpen beleidsmakers en ondernemers in de regio hun toekomstige plannen voor het toerisme beter af te stemmen. Zo werken we op de lange termijn aan een meer aantrekkelijke regio voor recreanten en toeristen.

Benieuwd naar alle projecten?
Neem een kijkje op onze nieuwspagina!

Nieuwspagina