Zaaien, groeien, oogsten

Er is geen programmalijn in de Regio Deal die zo letterlijk laat zien dat de samenwerking een goede basis nodig heeft voordat het zijn vruchten afwerpt. Binnen Agrifood is er het afgelopen jaar bijzonder veel gezaaid door de juiste partijen aan tafel te krijgen en te informeren over de ambities van de Regio Deal. Met onder meer de provincie, LTO, kennispartners en natuurlijk talloze agrarische ondernemers is veel kennis gedeeld. Vooral informatie en inspiratie over het soort projecten die onder de samenwerking vallen en hoe een projectaanvraag kan worden gedaan. Ook zijn er mooie verbindingen gelegd tussen de Regio Deal en andere ontwikkel- en investerings-programma’s, zoals IBP Vitaal Platteland en Rotterdam de Boer op! We kunnen daarmee wel stellen dat het geplante zaadje ook al flink is ontkiemd.

Binnen de programmalijn Agrifood wordt er aan drie belangrijke businesscases gewerkt: bodem, korte ketens en netwerk foodlabs. Dit moet er onder meer voor zorgen dat we gezonde bodems op de drie eilanden behouden, de boer een eerlijkere prijs krijgt voor de producten en massa maken bij kennisdeling en innovatie. Met deze businesscases wordt gewerkt aan een landbouwsector die duurzaam en toekomstbestendig is.

Leuk, zult u zeggen. Maar is er dan nog helemaal niets geoogst? Integendeel! Er lopen al concrete projecten waar de Regio Deal de slagingskans aanzienlijk heeft vergroot. Zo loopt er een project met robotica en waterstof waarmee de bodem gericht bewerkt wordt. De bodem staat ook centraal in het project dat door Waterschap Hollandse Delta en LTO Noord wordt uitgevoerd. Een gezonde bodem die voldoende water vasthoudt, heeft minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en dat heeft een positief effect op de biodiversiteit. Dankzij de praktische aanpak krijgen de partijen de handen op elkaar bij de agrarische ondernemers. Dat succes werkt aanstekelijk en er wordt dan ook een vervolg voorbereid. Dat geldt ook voor het regeneratieve landbouwproject van het internationaal opererende onderzoekscollectief Soil Heroes Foundation. De sleutel van het succes ligt in de natuur, is de conclusie en vanuit deze gedachte ligt er een goede basis om een verdienmodel te koppelen aan de verbetering van bodemkwaliteit. Voor de doorontwikkeling bereidt men een nieuwe projectaanvraag voor.

Al met al mogen we trots zijn op een eerste jaar van samenwerking in de Regio Deal. Er is immers al veel bereikt. Toch kijken we met veel belangstelling naar de volgende jaren. Er staan al weer webinars op de agenda waarmee we werken aan de bekendheid van deze gemeentegrens overstijgende samenwerking. En dat is nodig, want zeker op het gebied van korte ketens liggen kansen, al blijken concrete projectaanvragen lastiger te formuleren. Kortom de schouders eronder! Of handen uit de mouwen, de schop de grond in… net wat u wilt!

 

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...