Bezoek Provincie Zuid-Holland aan regio Zuid-Hollandse Delta

Met elkaar in gesprek over economie, landschap en leefbaarheid

Op 2 juli brachten Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland een bezoek aan de regio Zuid-Hollandse Delta. Het dagelijks bestuur van de provincie ging in gesprek met bestuurders van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee en met bestuurders van het waterschap en recreatieschap. Ook schoven ondernemers en onderwijs aan bij tafelgesprekken over de belangrijkste thema’s in de regio: economie, landschap en leefbaarheid.

Inzet: de brede welvaart vergroten
In de regio Zuid-Hollandse Delta werken overheid, onderwijs en ondernemers samen om de brede welvaart te vergroten voor alle 300.000 inwoners in dit gebied. De komende jaren willen de partijen de samenwerking verder versterken en inzetten op concrete projecten die bijdragen aan de economie, het landschap en de leefbaarheid in de regio.

Gesprekstafels: over economie, landschap en leefbaarheid
Op 2 juli gingen bestuurders en stakeholders met elkaar in gesprek over de onderwerpen die spelen binnen een bepaald thema. Hoe kijken we tegen economie, landschap en leefbaarheid aan, waar kunnen we elkaar versterken en waar raken belangen elkaar? Een duidelijke insteek die leidde tot interessante gesprekken. Aan de tafel met het thema leefbaarheid kwamen onderwerpen aan de orde als de woonopgave in relatie tot vitaliteit en demografische opbouw. En onderwerpen als bereikbaarheid en voorzieningen. Aan de tafel met het thema landschap werden gesprekken gevoerd over het behoud van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, over klimaatdoelen en ecologie versus economie. Binnen het thema economie ging het over hoe we samen kunnen werken aan een betere arbeidsmarkt gekoppeld aan goed onderwijs, over energie, netcongestie en energy-hubs en circulaire economie.

Water: een overkoepelend aspect
In de Zuid-Hollandse Delta speelt water een belangrijke en verbindende rol. Dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta gaf een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van water en waterveiligheid. Ontwikkelingen die juist hier in het lage deltagebied aan de orde zullen zijn en waar nu al bestuurlijk over nagedacht moet worden. Zoals de beschikbaarheid van zoetwater, dat nu ‘weglekt’ via de Nieuwe Waterweg, de vorming van de zuidwestelijke wadden en – heel praktisch – de evacuatie-check van de Zuid-Hollandse eilanden.

Samen voor een sterkere regio
Samenvattend was het een geslaagde middag. Met elkaar in gesprek gaan, ook ongemakkelijke ontwikkelingen op watergebied bespreekbaar maken, is cruciaal in de samenwerking. Of het nu gaat om economie, landschap of leefbaarheid, bij alle thema’s werd nadrukkelijk de regionale samenwerking genoemd als basis om sterker te staan, om koppelkansen te zien en samen alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

NB. Naast de inhoudelijke gesprekken was er deze middag ook kort aandacht voor het vertrek van enkele bestuurders, te weten: commissaris van de Koning Jaap Smit, gedeputeerde Jeannette Baljeu en burgemeester Peter Rehwinkel.

 

3 juli 2024

Het laatste nieuws

Locatievoorstelling Grondproeven voedt het gesprek over de toekomst van de akkerbouw

Op Boerderij Landzicht in Strijen is van vrijdag 27 september tot en met zaterdag 12 oktober de muzikale locatievoorstelling Grondproeven te zien. Het theatergezelschap 5eKwartier...

Veerdienst Haringvliet keert terug in zomermaanden 2024 en 2025

In de zomermaanden van 2024 en 2025 zal de toeristische veerverbinding "Veerdienst Haringvliet" weer varen. Het team van zeilschip Linquenda II staat klaar om recreanten...

Meld je nu aan voor het Circulair Bouwsymposium

Vrijdagochtend 20 september 2024 vindt in Spijkenisse het Circulair Bouwsymposium van de Zuid-Hollandse Eilanden plaats. Het symposium is voor iedereen in de bouwsector: van architect tot sloper, van projectontwikkelaar...

Werkconferentie ‘Samen de Krachten Bundelen’ succes- en waardevol.

Op 23 april kwamen vertegenwoordigers uit onderwijs, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en studenten samen in het historische Droogdok Jan Blanken. Dit met als doel om...

Feestelijk startschot voor verbetering mountainbikeroute De Uitwaayer

Recreatieschap Voorne-Putten gaat mountainbikeroute De Uitwaayer uitdagender en interessanter maken. Dankzij geld uit de Regio Deal kan het recreatieschap de route verbeteren en verbinden aan...

Circulair bouwsymposium op 20 september

De gemeenten van de Regio Zuid-Hollandse Delta organiseren samen met de provincie Zuid-Holland op 20 september het Circulair Bouwsymposium. Deze bijeenkomst vindt plaats in de...