Zuid-Hollandse Delta

Samen voor een
Krachtige regio!

Samen staan we sterker!

Door over gemeentegrenzen heen te kijken, is veel meer mogelijk. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten werken samen in de Zuid-Hollandse Delta. In de Regio Deal bundelen we onze krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Dat doen we voor onze 300.000 inwoners. De Zuid-Hollandse Delta is een uniek gebied met sterke en innovatieve economische sectoren en een bijzondere natuur die duurzaam en innovatief wil groeien.

We zetten in op zowel economische als ecologische verbeteringen in de regio. Op die manier houden we als regio een duurzaam toekomstperspectief. Onze regio bruist van de innovatieve ondernemers en initiatieven. Daarom willen we samen met ondernemers, overheid en onderwijs de schouders onder deze opgaven zetten en slim samenwerken. Samen voor een krachtige Zuid-Hollandse Delta!

De thema’s Waar we samen Aan werken

Landschap en toerisme

Landschap en toerisme

De ligging en natuur in en rond de Haringvlietdelta zijn uniek. Dat willen we (ook in de toekomst) blijven benutten en verstevigen. Dit doen we samen met onder meer het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, inwoners, ondernemersverenigingen en natuur-en landschapsorganisaties in de Delta.

We creëren in de Delta en Voordelta een levendig natuur-, beleef-en recreatiegebied waar het gehele jaar verblijf en recreatie plaatsvindt.

We brengen mensen in contact met het Haringvliet, de natuur, de dynamiek op en onder het water. Ook hebben we oog voor het cultureel erfgoed door te duiken in de historie en brengen we de stoere maritieme en militaire verhalen tot leven. Daarnaast werken we aan vitale en gezonde vakantieparken en jachthavens.

Vanuit die gedachte stimuleren we de versterking van het aanbod. De aantrekkingskracht die dat op onze regio heeft, maakt ons economisch sterk én zorgt dat we gezien worden.

Agrifood

Agrifood

Als voedingsbodem voor de Randstad heeft de Agrifoodsector een enorm potentieel. Het gebruik van innovatieve technieken en werkwijzen is voor deze regio een tweede natuur. Daar zijn we trots op.
Onze slagvaardigheid sterkt ons in de ambitie om onze internationale koploperspositie op het gebied van een toekomstbestendige Agrifoodsector verder uit te bouwen.

Hiervoor hebben we drie businesscases geformuleerd met ieder verschillende ontwikkelmogelijkheden.

Met de businesscase Bodem maken we ons sterk voor het verantwoord omgaan met grondstoffen, het tegengaan van uitputting van de bodem en het inspelen op veranderende biodiversiteit.
Dankzij Korte Ketens brengen we de consument dichterbij de agrarische ondernemer, benutten we kansen in de keten van voedselproductie en -verwerking en dragen we bij aan een eerlijke prijs voor de sector.
Tot slot is het Netwerk Foodlabs belangrijk om te innoveren, kennis te delen en te leren van elkaar. De aantrekkingskracht die dat op onze regio heeft, maakt ons economische sterk én zorgt dat we gezien worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Als regio willen we duurzaam groeien, daarom is als doel gesteld: een energieneutrale Delta in 2040.

Duurzaamheid raakt de hele leefomgeving, alle inwoners en sectoren. Verduurzamen is nodig, en biedt ook kansen voor samenwerking, netwerken en voor economische groei.
Daarom wil de Regio in 2040 een energieneutrale Zuid-Hollandse Delta zijn, die net zoveel duurzame energie opwekt als in totaal gebruikt. Daarnaast neemt het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen af.

In 2025 willen we een betekenisvolle stap gezet hebben in deze ambitie. Om dit te bereiken zetten we met de programmalijn ‘Duurzaamheid’ in op twee thema’s:

  • gebruik groene waterstof;
  • afname gebruik grondstoffen door een circulaire economie.

De Zuid-Hollandse Delta is bij uitstek koploper in Nederland als het gaat om duurzaamheid en het behalen van de doelen op het gebied van CO2-reductie!

Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

In de regio Zuid-Hollandse Delta (ZHD) willen we in 2030 beschikken over voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de toenemende vraag van de sectoren agrifood, toerisme en recreatie, duurzaamheid, zorg en innovatie-techniek te voldoen. We streven naar 10.000 nieuwe werknemers ten opzichte van 2017. Het beroepsniveau ontwikkelt zich daarbij richting het provinciaal gemiddelde. Het percentage hoogopgeleiden in de provincie is elf procent hoger dan in de regio. Met onze partners willen we dat verschil verlagen.

Wij streven naar de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen van VO tot HBO met aansprekende opleidingen en innovatieve toepassingen voor de toekomstige werknemers. Naast inzet op de bovenkant van de arbeidsmarkt ontsluiten we ook het onbenutte arbeidspotentieel. Met creatieve oplossingen zetten overheid, onderwijs ėn werkgevers zich in, zodat de werkloosheid met 0,5% daalt. Een betere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt leidt tot toekomstbestendige opleidingen die een impuls geven aan onze regionale arbeidsmarkt en economie.

Landschap en toerisme

De ligging en natuur in en rond de Haringvlietdelta zijn uniek. Dat willen we (ook in de toekomst) blijven benutten en verstevigen. Dit doen we samen met onder meer het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, inwoners, ondernemersverenigingen en natuur-en landschapsorganisaties in de Delta.

We creëren in de Delta en Voordelta een levendig natuur-, beleef-en recreatiegebied waar het gehele jaar verblijf en recreatie plaatsvindt.

We brengen mensen in contact met het Haringvliet, de natuur, de dynamiek op en onder het water. Ook hebben we oog voor het cultureel erfgoed door te duiken in de historie en brengen we de stoere maritieme en militaire verhalen tot leven. Daarnaast werken we aan vitale en gezonde vakantieparken en jachthavens.

Vanuit die gedachte stimuleren we de versterking van het aanbod. De aantrekkingskracht die dat op onze regio heeft, maakt ons economisch sterk én zorgt dat we gezien worden.

Agrifood

Als voedingsbodem voor de Randstad heeft de Agrifoodsector een enorm potentieel. Het gebruik van innovatieve technieken en werkwijzen is voor deze regio een tweede natuur. Daar zijn we trots op.
Onze slagvaardigheid sterkt ons in de ambitie om onze internationale koploperspositie op het gebied van een toekomstbestendige Agrifoodsector verder uit te bouwen.

Hiervoor hebben we drie businesscases geformuleerd met ieder verschillende ontwikkelmogelijkheden.

Met de businesscase Bodem maken we ons sterk voor het verantwoord omgaan met grondstoffen, het tegengaan van uitputting van de bodem en het inspelen op veranderende biodiversiteit.
Dankzij Korte Ketens brengen we de consument dichterbij de agrarische ondernemer, benutten we kansen in de keten van voedselproductie en -verwerking en dragen we bij aan een eerlijke prijs voor de sector.
Tot slot is het Netwerk Foodlabs belangrijk om te innoveren, kennis te delen en te leren van elkaar. De aantrekkingskracht die dat op onze regio heeft, maakt ons economische sterk én zorgt dat we gezien worden.

Duurzaamheid

Als regio willen we duurzaam groeien, daarom is als doel gesteld: een energieneutrale Delta in 2040.

Duurzaamheid raakt de hele leefomgeving, alle inwoners en sectoren. Verduurzamen is nodig, en biedt ook kansen voor samenwerking, netwerken en voor economische groei.
Daarom wil de Regio in 2040 een energieneutrale Zuid-Hollandse Delta zijn, die net zoveel duurzame energie opwekt als in totaal gebruikt. Daarnaast neemt het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen af.

In 2025 willen we een betekenisvolle stap gezet hebben in deze ambitie. Om dit te bereiken zetten we met de programmalijn ‘Duurzaamheid’ in op twee thema’s:

  • gebruik groene waterstof;
  • afname gebruik grondstoffen door een circulaire economie.

De Zuid-Hollandse Delta is bij uitstek koploper in Nederland als het gaat om duurzaamheid en het behalen van de doelen op het gebied van CO2-reductie!

Onderwijs en arbeidsmarkt

In de regio Zuid-Hollandse Delta (ZHD) willen we in 2030 beschikken over voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de toenemende vraag van de sectoren agrifood, toerisme en recreatie, duurzaamheid, zorg en innovatie-techniek te voldoen. We streven naar 10.000 nieuwe werknemers ten opzichte van 2017. Het beroepsniveau ontwikkelt zich daarbij richting het provinciaal gemiddelde. Het percentage hoogopgeleiden in de provincie is elf procent hoger dan in de regio. Met onze partners willen we dat verschil verlagen.

Wij streven naar de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen van VO tot HBO met aansprekende opleidingen en innovatieve toepassingen voor de toekomstige werknemers. Naast inzet op de bovenkant van de arbeidsmarkt ontsluiten we ook het onbenutte arbeidspotentieel. Met creatieve oplossingen zetten overheid, onderwijs ėn werkgevers zich in, zodat de werkloosheid met 0,5% daalt. Een betere afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt leidt tot toekomstbestendige opleidingen die een impuls geven aan onze regionale arbeidsmarkt en economie.

Lees het laatste nieuws Van de eilanden hier

Locatievoorstelling Grondproeven voedt het gesprek over de toekomst van de akkerbouw

Op Boerderij Landzicht in Strijen is van vrijdag 27 september tot en met zaterdag 12 oktober de muzikale locatievoorstelling Grondproeven te zien. Het theatergezelschap 5eKwartier...

Veerdienst Haringvliet keert terug in zomermaanden 2024 en 2025

In de zomermaanden van 2024 en 2025 zal de toeristische veerverbinding "Veerdienst Haringvliet" weer varen. Het team van zeilschip Linquenda II staat klaar om recreanten...

Benieuwd naar al het nieuws van de afgelopen tijd?

Bekijk op nieuwspagina al het laatste nieuws van ons
en lees meer over de nieuwsonderwerpen!

BEKIJK ONZE GEZAMENLIJKE AGENDA

20 sep

Circulair bouwsymposium

02 okt

Regio Dag 2024