Recreatie en toerisme

Herstructurering

Versterken van relaties

De gemeentes in de Zuid-Hollandse Delta willen goed benaderbaar zijn voor ondernemers en de relatie met hen versterken. We denken mee met ondernemers van (niet vitale) recreatieparken en bieden duidelijkheid over ruimtelijke kaders en wet- en regelgeving. Hiermee kunnen we een eventuele neerwaartse spiraal op parken en jachthavens voorkomen.

Het verminderen van ondermijning draagt bij aan een hogere vitaliteit van de parken en een aantrekkelijker verblijf. Hoewel het niet de belangrijkste doelstelling is, draagt het ook bij aan de ambities in de Regio Deal voor een hoger opbrengend vermogen van de toeristische sector en het verlengen van de gemiddelde verblijfsduur.

Wat gaan we concreet doen?

In de regio komt ondermijning gelukkig weinig voor. Daarom focussen wij ons op het voorkómen van ondermijning. We creëren in de komende twee jaar bewustwording van ondermijning onder ondernemers via bijeenkomsten. Verder onderhouden we het contact tussen de ondernemers en de verschillende gemeentes.

Het Delta-verhaal vertellen
Bewoners van onze eilanden en van daarbuiten krijgen het verhaal van de Zuid-Hollandse Delta voorgeschoteld. En we brengen ze in contact met het Haringvliet, de natuur en de dynamiek op en onder het water. We zorgen voor goede bereikbaarheid, zowel per fiets als over het water. En we zorgen bovendien voor een toeristisch aanbod dat internationaal, innovatief en concurrerend is.

Ook hebben we een historisch oog voor het cultureel erfgoed en brengen we de stoere maritieme en militaire verhalen tot leven. Zo trekken we recreanten en toeristen aan en zetten we de Zuid-Hollandse Delta op de kaart. Dit kunnen wij niet alleen, we zoeken nauwe samenwerking met de regio. Wij nodigen ondernemers uit om aan te haken of zelf ideeën met ons te delen. Samen naar een dynamische Delta!

Verbinden van stad, land en water
We maken de Zuid-Hollandse delta goed bereikbaar voor toeristen, per fiets en over het water. En we zorgen voor een toeristisch aanbod dat internationaal, innovatief en concurrerend is met het toeristisch-recreatieve aanbod in Rotterdam en Kinderdijk.

De regio heeft een sterk toeristisch-recreatief profiel en aanbod waarmee natuur en recreatie met elkaar in verbinding staan.

We verbinden de parels van de Zuid-Hollandse Delta. Hierdoor ontstaat een divers innovatief toeristisch aanbod, waardoor meer toeristen langere tijd in de regio verblijven.

We brengen mensen in contact met het Haringvliet, de natuur, de dynamiek op en onder het water. Ook hebben we oog voor het cultureel erfgoed door te duiken in de historie en brengen de stoere maritieme en militaire verhalen tot leven.

Innovatief toeristisch ondernemerschap

Werkpakketten ad 2:

  1. Robuuste versteviging van Natuur Netwerk Nederland aan de westkant van regio.
  2. Informatiecentrum over de natuur in de Voordelta.
  3. Expositie voor meerdere locaties in de Delta om het deltaverhaal te kunnen beleven.
  4. Kennisagenda autonome morfologische ontwikkeling in de kustzone.

Werkpakketten ad 3:

  1. Samenwerking en kennisdeling met parken om ondermijning te voorkomen.
  2. Versterking van het toeristisch product.