Leer-werkbedrijven boeken resultaten in gezamenlijke business case

Begin januari 2022 zag de businesscase ‘Ontwikkelaanbod Zuid-Hollandse Delta’ in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt het licht. Doel van het project is om de samenwerking tussen de drie leer-werkbedrijven van Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard te stimuleren, elkaar te versterken waar dat kan en uiteindelijk te komen tot een samenwerkingsagenda om de ingezette koers ook na 2022 voort te zetten.

De projectleider Foske Meerloo is enthousiast over de behaalde resultaten tot nu toe: “Bij het harmoniseren van het ontwikkelaanbod in de Zuid-Hollandse Delta staat onze klant centraal, bieden wij een breder ontwikkelaanbod en doen wij dat in goede samenwerking met werkgevers en het onderwijs.” Zij noemt drie onderwerpen die voortkomen uit deze business case.

  1. Ondertekening platform Werkstap

De samenwerking tussen de drie leer-werkbedrijven is onlangs bekrachtigd met de ondertekening van het contract voor een Regionaal Platform in Werkstap door de directeuren van de drie bedrijven. De projectleider: “Dat betekent dat de drie bedrijven gaan werken volgens dezelfde ontwikkelmethodiek, met dezelfde leermiddelen en leerlijnen. Die kunnen dan makkelijk aan elkaar beschikbaar worden gesteld en worden benut door kandidaten van de drie ontwikkelbedrijven.”

  1. Uitwisseling kandidaten trainingen en leerlijnen

De uitwisseling van kandidaten binnen de drie ontwikkelbedrijven is in volle gang en in ontwikkeling. Elkaar vinden en op elkaar aansluiten krijgt steeds meer vorm. Zo hebben Webego-kandidaten (Goeree-Overflakkee) bij HWwerkt! (Hoeksche Waard) de sollicitatietraining De Weg naar Werk met goed resultaat gevolgd. Diverse intakes hebben plaatsgevonden om bij de drie ontwikkelbedrijven onderling leerlijnen te volgen. Aanstaande week start wederom De Weg naar Werk waarvoor zich opnieuw kandidaten vanuit Webego hebben aangemeld. Kortom, er zit beweging in de samenwerking!

  1. Ontwikkelingen gezamenlijke leerlijnen

Leerlijn Techniek in het Leerhuis

Het Leerhuis van HWwerkt begint steeds meer vorm te krijgen. Dat ziet ook projectleider Foske Meerloo: “Samen met het Da Vinci College, de Beroepentuin en een aantal werkgevers zijn wij in gesprek gegaan over onze toekomstige Leerlijn Techniek. Wij enthousiast, werkgevers enthousiast. Het voelt als het begin van een mooie samenwerking waarin wij elkaar vinden op de behoefte vanuit de werkgever en het talent van onze kandidaten.” 

Leerlijn Kinderopvang

Er zijn grote personeelstekorten in de kinderopvang. Een van de grootste oorzaken hiervan is dat er een tekort is aan beschikbare kandidaten. Nogmaals de projectleider: “Om het aanbod aan personeel te vergroten, zijn we vanuit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta verkennende gesprekken gestart over de ontwikkeling van een leerlijn Zorg richting kinderopvang die passend is voor onze kandidaten en die aansluit op de behoefte vanuit de werkgevers.” Een werkgeversbijeenkomst over het onderwerp is inmiddels gepland en tijdens deze verkenning wordt ook gebruik gemaakt van de kennis en ervaring elders uit de hele regio Rijnmond. Samen kom je immers verder.

Deze onderwerpen laten zien dat er met enthousiasme en samenwerking tussen de juiste personen, instanties, organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen goede resultaten te behalen zijn om de arbeidsmarkt en het onderwijs op regionaal niveau bij elkaar te brengen, gezamenlijk tot creatieve ideeën te komen en die ook uit te voeren.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is Stichting Tiny Houses GO. De stichting start met de ontwikkeling en bouw van circulaire tiny houses. Deze initiatieven op Goeree-Overflakkee krijgen ondersteuning van de Regio Deal.

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan is om op minimaal 30 plekken in de regio watertappunten aan te leggen of bestaande watertappunten te koppelen aan het netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes rond het Haringvliet. De afgelopen periode kwamen er al verschillende watertappunten bij, waaronder twee in Hellevoetsluis, drie in Goeree-Overflakkee en één in de Hoeksche Waard.

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan samenwerking blijft bestaan. Daarom waren vele vertegenwoordigers van vo- en mbo-scholenscholen en van het ministerie van OCW voor de derde Onderwijstafel op 15 december te gast bij het Scheepvaart en Transport College (STC) MBO College in Brielle. Collegedirecteur Ellen Lok was de gastvrouw.

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis. De bijeenkomst georganiseerd door scholen van de Beroepscampus, de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO). Ook wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee was aanwezig.

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A) zijn gestart. Maar er speelt nog veel meer in deze programmalijn van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Hieronder leest u korte impressies van nog een aantal van de business cases die goedgekeurd en in uitvoering zijn of op punt van beginnen staan.

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt.