Agrifood

Foodlab

leren en kennis delen Foodlab

Om ook in de toekomst goed te kunnen ondernemen, ontwikkelen we de agrifoodsector naar een duurzame en circulaire sector. Kringlooplandbouw is een veelgebruikte term hiervoor. De zorg voor de bodem en het verantwoord omgaan met grondstoffen hebben volop onze aandacht. Daarmee versterken we de biodiversiteit en benutten we de CO2-opslag door bodem en gewassen. Goed voor ons en onze volgende generaties.

Wat gaan we concreet doen?

  • Platform voor kennisdeling en -ontwikkeling
  • Biodiversiteitsmonitor: kosten- en batenverdeling FAB
  • Duurzame publiek-private samenwerking in de delta

Uitgelicht Project

Foodlab Hoeksche Waard
Foodlab Hoeksche Waard is een verzamelnaam van initiatieven die bijdragen aan een betere toekomst voor de boeren. Innovatieve bodemprojecten, onderzoek en kennisontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de boeren staan in de aanpak centraal.

In samenwerking met ondernemers wordt onder meer gewerkt aan een foodroute om initiatieven met bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen, boerderijwinkels en agrotoerisme te bundelen. De Foodlablocatie van de Hoeksche Hoeve vormt voor deze foodroute één van de begin- en eindpunten.

Steeds meer agrarische ondernemers sluiten zich aan bij dit initiatief, waarmee samen bij wordt gedragen aan een betere toekomst voor boeren. De deelnemende boerenbedrijven zijn te herkennen door het selfiebord dat bij de entree op het erf wordt geplaatst. Het is een leuke uitdaging om op alle locaties een selfie te schieten.

Benieuwd naar alle projecten?
Neem een kijkje op onze nieuwspagina!

Nieuws

Project aanvraag Indienen

Heeft u een project dat bijdraagt aan een van de drie businesscases? Bekijk hier hoe wij uw aanvraag beoordelen.

Contact opnemen?
Wit u overleggen, samen kijken waar kansen liggen of meer weten over de programmalijn Agrifood van de regio deal? Neem dan contact op met het team van programmamanager Jurjen Verhage via agrifood@regiozhd.nl of via onderstaande knop.

Contact