Archiven

​​Hoe kan de aanvrager screenshots voor de bewijslast maken voor aspecten die nu niet digitaal zijn?

De screenshots zijn een suggestie. Om het uiteindelijke werk goed te kunnen controleren is er boven alles een duidelijke beschrijving van de uitgangssituatie nodig die...

​​Waarom valt vernieuwing van de huisstijl niet onder de voucherregeling?

De digitaliseringsvouchers zijn bedoeld om het mkb te helpen bij het zetten van een volgende stap in digitalisering; het digitaal maken van bedrijfsactiviteiten. Hoewel een...

​​Voor een vernieuwing van mijn website, webwinkel en een betere klantenbinding heb ik behoefte aan een goede tekstschrijver /redacteur voor online. Kan dat ook met de voucher?

Nee, hoewel tekstschrijven een belangrijk onderdeel van de aanwezigheid op het web vormt, kan hier niet stand-alone een voucher voor worden aangevraagd. 

​​Kan ik de voucher met andere ondersteuningsregelingen combineren?

Nee, het is niet toegestaan om verschillende regelingen te combineren.