Archiven

​​Als een onderneming een KvK-registratie buiten de regio heeft, maar zijn vestigingsadres binnen deze regio heeft, kan hij dan wel deelnemen? 

Ja, mits de ondernemer aan kan tonen dat het vestigingsadres al meer dan een jaar bij de KvK vermeld staat en de gemeente dit kan...

​Moet de aanbieder op de lijst staan?

Nee, het is geen voorwaarde dat de aanbieder op de lijst voorkomt. De lijst dient puur ter inspiratie en toetsing aan de voorwaarden vindt na...

​​Komen zorginstellingen (overheid) in samenwerking met een aanbieder ook in aanmerking?

Nee, enkel mkb ondernemingen komen voor de regeling in aanmerking. Onder een mkb-onderneming wordt verstaan: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname...