Hydrogen Windfarm Van Pallandt

Woensdag 14 juli was de startbijeenkomst van het nieuwe project Hydrogen Windfarm Van Pallandt op Goeree-Overflakkee. De initiatiefnemers voor dit nieuwe project zijn: Eneco, HYGRO en coöperatie Deltawind. Deze waterstofinfrastructuur is nodig om initiatieven te kunnen koppelen aan bestaande en nog te ontwikkelen infrastructuren. Het nieuwe project is daarom een mooie toevoeging aan het H2GO Programma en de Regiodeal.

Levering van waterstof
De kern van het initiatief is om het bestaande windpark Van Pallandt bij de opschaling om te zetten in een waterstof windpark. Over de mogelijke overstap van aardgas naar waterstof moeten de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet nog beslissen. Met een positieve reactie zal op termijn de levering van waterstof om de huizen en gebouwen daar te verwarmen vanuit Van Pallandt plaatsvinden. Voor het verwarmen van de gebouwde omgeving via de bestaande aardgasinfrastructuur is leveringszekerheid van groot belang. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om het toekomstige windpark te voorzien van waterstofproductie door middel van elektrolysers. Verder wordt onderzocht of er een koppeling met een waterstof buisleiding naar een groter systeem mogelijk is (bijvoorbeeld het Haven Industrieel Complex of een andere industriële partij).

Demonstratie waterstofmolen
Het concept voor een volledig geïntegreerde waterstofmolen is nog in ontwikkeling. Een waterstofturbine heeft als voordeel dat elektriciteit efficiënt kan worden omgezet in waterstof. In het Hydrogen Windfarm Van Pallandt project zal er sprake zijn van een hybride uitvoering. Het gaat dan om de koppeling van een elektrolyser (of meerdere) aan het windpark en het elektriciteitsnet. In dit project kan worden aangetoond dat er van Hollandse windenenergie, zonder grote energieverliezen, groene waterstof geproduceerd kan worden. Dit moet leiden tot een robuuste, veilige en betrouwbare manier van de productie van groene waterstof op Goeree-Overflakkee.

26 oktober 2021

Het laatste nieuws

WERKCONFERENTIE Samen de krachten bundelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Heb jij je al aangemeld?! Op dinsdag 23 april 2024 nodigen we je uit om mee te denken en te praten over de toekomst van...

Vernieuwde Hitsertse Kade en uitkijktoren Tureluur officieel geopend

Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en Toerisme van gemeente Hoeksche Waard) en Noor van der Hoeven (Vogelbescherming Nederland) openden donderdag 4 april officieel het pas vernieuwde...

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd zaterdag 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door...

Investeer jij samen met ons en het Rijk in de regio Zuid-Hollandse Delta?!

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven...

Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de 300.000...

Documentaire ‘De Queeste’ – over drie biologische boeren uit de regio die het roer omgooiden

Het besef groeit dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Wat komt erbij kijken als we dit systeem willen veranderen? In de indringende documentaire...