Hydrogen Windfarm Van Pallandt

Woensdag 14 juli was de startbijeenkomst van het nieuwe project Hydrogen Windfarm Van Pallandt op Goeree-Overflakkee. De initiatiefnemers voor dit nieuwe project zijn: Eneco, HYGRO en coöperatie Deltawind. Deze waterstofinfrastructuur is nodig om initiatieven te kunnen koppelen aan bestaande en nog te ontwikkelen infrastructuren. Het nieuwe project is daarom een mooie toevoeging aan het H2GO Programma en de Regiodeal.

Levering van waterstof
De kern van het initiatief is om het bestaande windpark Van Pallandt bij de opschaling om te zetten in een waterstof windpark. Over de mogelijke overstap van aardgas naar waterstof moeten de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet nog beslissen. Met een positieve reactie zal op termijn de levering van waterstof om de huizen en gebouwen daar te verwarmen vanuit Van Pallandt plaatsvinden. Voor het verwarmen van de gebouwde omgeving via de bestaande aardgasinfrastructuur is leveringszekerheid van groot belang. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om het toekomstige windpark te voorzien van waterstofproductie door middel van elektrolysers. Verder wordt onderzocht of er een koppeling met een waterstof buisleiding naar een groter systeem mogelijk is (bijvoorbeeld het Haven Industrieel Complex of een andere industriële partij).

Demonstratie waterstofmolen
Het concept voor een volledig geïntegreerde waterstofmolen is nog in ontwikkeling. Een waterstofturbine heeft als voordeel dat elektriciteit efficiënt kan worden omgezet in waterstof. In het Hydrogen Windfarm Van Pallandt project zal er sprake zijn van een hybride uitvoering. Het gaat dan om de koppeling van een elektrolyser (of meerdere) aan het windpark en het elektriciteitsnet. In dit project kan worden aangetoond dat er van Hollandse windenenergie, zonder grote energieverliezen, groene waterstof geproduceerd kan worden. Dit moet leiden tot een robuuste, veilige en betrouwbare manier van de productie van groene waterstof op Goeree-Overflakkee.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan...

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan...

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis....

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A)...

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op...