Hydrogen Windfarm Van Pallandt

Woensdag 14 juli was de startbijeenkomst van het nieuwe project Hydrogen Windfarm Van Pallandt op Goeree-Overflakkee. De initiatiefnemers voor dit nieuwe project zijn: Eneco, HYGRO en coöperatie Deltawind. Deze waterstofinfrastructuur is nodig om initiatieven te kunnen koppelen aan bestaande en nog te ontwikkelen infrastructuren. Het nieuwe project is daarom een mooie toevoeging aan het H2GO Programma en de Regiodeal.

Levering van waterstof
De kern van het initiatief is om het bestaande windpark Van Pallandt bij de opschaling om te zetten in een waterstof windpark. Over de mogelijke overstap van aardgas naar waterstof moeten de bewoners van Stad aan ’t Haringvliet nog beslissen. Met een positieve reactie zal op termijn de levering van waterstof om de huizen en gebouwen daar te verwarmen vanuit Van Pallandt plaatsvinden. Voor het verwarmen van de gebouwde omgeving via de bestaande aardgasinfrastructuur is leveringszekerheid van groot belang. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om het toekomstige windpark te voorzien van waterstofproductie door middel van elektrolysers. Verder wordt onderzocht of er een koppeling met een waterstof buisleiding naar een groter systeem mogelijk is (bijvoorbeeld het Haven Industrieel Complex of een andere industriële partij).

Demonstratie waterstofmolen
Het concept voor een volledig geïntegreerde waterstofmolen is nog in ontwikkeling. Een waterstofturbine heeft als voordeel dat elektriciteit efficiënt kan worden omgezet in waterstof. In het Hydrogen Windfarm Van Pallandt project zal er sprake zijn van een hybride uitvoering. Het gaat dan om de koppeling van een elektrolyser (of meerdere) aan het windpark en het elektriciteitsnet. In dit project kan worden aangetoond dat er van Hollandse windenenergie, zonder grote energieverliezen, groene waterstof geproduceerd kan worden. Dit moet leiden tot een robuuste, veilige en betrouwbare manier van de productie van groene waterstof op Goeree-Overflakkee.

Het laatste nieuws

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...

Gezamenlijke radenbijeenkomst Regio Deal en regionale samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta

Op woensdagavond 15 maart kwamen de raden van vier gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard naar theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op deze avond...

Gocrops officieel van start!

Gocrops is een samenwerkingsverband van akkerbouwbedrijven op Goeree-Overflakkee. De samenwerking is ontstaan in 2022 door een fusie tussen Landbouwbedrijf Buth-Pons uit Sommelsdijk en Jacobs Agri...

Onderzoek toekomstbestendig bedrijf voor en door jong talen van start!

Op donderdag 30 maart vond de kick-off van ‘Delta Dreamers’ plaats in het gemeentehuis in Maasdam. Wethouder Paul Boogaard (economie) opende de middag waarbij deelnemende...

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is...