Inspiratiebijeenkomst regionale samenwerking Zuid-Hollandse Delta

Begin oktober kwamen raadsleden van gemeenten Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee samen in Middelharnis. Daar werden zij bijgepraat over de stand van zaken van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Een deal waarin de regio (overheid, onderwijs en ondernemers) samenwerkt met het Rijk om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Ook werd een aantal projecten op Goeree-Overflakkee, die binnen deze deal vallen, bezocht door raadsleden en andere betrokkenen. Daarmee werd duidelijk dat integraal samenwerken bijdraagt aan de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta.

Stand van zaken.
In 2020 is de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta tot stand gekomen. Daarbij is een bedrag van 7,5 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. Met cofinanciering vanuit gemeenten en inzet vanuit private middelen wordt € 21 miljoen geïnvesteerd in de regio ZHD. Dit gebeurt op verschillende thema’s, ook wel programmalijnen genoemd, namelijk landschap en toerisme, agrifood, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid. Tijdens de bijeenkomst kregen de raadsleden een duidelijk beeld van de status per programmalijn en de bijbehorende concrete projecten. Zo is een deel van de projecten inmiddels gerealiseerd, een ander deel in uitvoering en daarnaast nog een aantal projecten in voorbereiding. Eind 2024 moeten alle projecten gereed zijn en in september 2025 vindt de eindverantwoording plaats.

Bezoek en presentaties projecten
Om te zien hoe de samenwerking in de regio bijdraagt aan de brede welvaart werden een drietal projecten, die vanuit de Regio Deal op Goeree-Overflakkee worden gefinancierd, gepresenteerd. Zo was er een bezoek aan de beroepscampus in Middelharnis, dé plaats waar het voortgezet onderwijs, het mbo, het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én de gemeente Goeree-Overflakkee zorgen voor beroepsgericht onderwijs voor de hele regio. Dat draagt bij aan de regionale opgave om talent te behouden en aan te trekken in onze regio. Leerlingen en studenten worden op deze campus opgeleid tot vakmensen. Zo zijn ze straks klaar voor een goede baan in de buurt. Door de samenwerking met bedrijfsleven en brancheorganisaties maken leerlingen en studenten tijdens hun opleiding kennis met regionale bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Daarmee doen zij praktische ervaring op en ervaren zij alvast hoe het in het echte bedrijfsleven is.

Ook werd er een bezoek gebracht aan de Van Pallantpolder. Hier werken ondernemers, inwoners, onderwijs en overheden samen aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector. Deze sector produceert wereldwijd en is een belangrijke speler in voedselzekerheid. Onze agrariërs zien zichzelf ook als landschapsbeheerders en leveren een grote bijdrage aan de duurzaamheidsopgave en de korte ketens. Samen met het waterschap en de overheid streven zij naar een innovatieve aanpak. Zo experimenteren ze in de Van Pallantpolder met strokenteelt en bokashi. De agrarische sector zet ook steeds meer in op precisiebouw waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen, minder watergebruik en minder bemesting wordt gebruikt. Farm24 liet zien hoe zij met inzet van data daaraan bijdragen. Zij ontwikkelden een zogenaamde “Agrobox” die op elke trekker of zelfrijdende machine wordt geïnstalleerd en die alle data van de machine leest. Daarmee kunnen agrariërs efficiënter brandstof, kunstmest en bestrijdingsmiddelen inzetten. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op duurzaamheid, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. En draagt uiteindelijk bij aan een toekomstgerichte duurzame landbouwsector in de regio. 

Verder versterken van de samenwerking
Dat de samenwerking bijdraagt aan de brede welvaart in de regio werd tijdens de bijeenkomst duidelijk. Dat we elkaar nodig hebben en elkaar versterken ook. De wens om de regionale samenwerking voort te zetten is onbetwist. Sterker nog de opgaven voor de regio Zuid-Hollandse Delta zijn zo groot en veelomvattend dat een voortzetting en versterking van de regionale samenwerking noodzakelijk wordt geacht. Tijdens de bijeenkomst werd een doorkijkje gemaakt naar een verdere strategische samenwerking in dit gebied. De uitvoering van de huidige Regio Deal loopt volgend jaar af. Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuwe aanvraag.

Het laatste nieuws

Geslaagde ontwikkelmarkt
in Middelharnis

Ruim 40 werkzoekenden bezochten donderdag 2 november een ontwikkelmarkt in Middelharnis. Ze maakten zo kennis met de mogelijkheden om te leren voor een baan via...

Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk....

Twee nieuwe watertappunten geopend in Nissewaard

Gemeente Nissewaard opende op woensdag 25 oktober twee nieuwe watertappunten in Zuidland en Biert. Erik ter Velde, directeur Infra Evides, wethouder Martijn Hamerslag en Hennie...

Praktijkverklaring voor groepshulpen in kinderopvang

Vijf van de zes kandidaten van de nieuwe leerlijn Groepshulp Kinderopvang kregen op maandag 18 september feestelijk hun mbo-praktijkverklaring uitgereikt. De ander ontvangt het certificaat...

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...