Inspiratiebijeenkomst regionale samenwerking Zuid-Hollandse Delta

Begin oktober kwamen raadsleden van gemeenten Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee samen in Middelharnis. Daar werden zij bijgepraat over de stand van zaken van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Een deal waarin de regio (overheid, onderwijs en ondernemers) samenwerkt met het Rijk om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Ook werd een aantal projecten op Goeree-Overflakkee, die binnen deze deal vallen, bezocht door raadsleden en andere betrokkenen. Daarmee werd duidelijk dat integraal samenwerken bijdraagt aan de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta.

Stand van zaken.
In 2020 is de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta tot stand gekomen. Daarbij is een bedrag van 7,5 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. Met cofinanciering vanuit gemeenten en inzet vanuit private middelen wordt € 21 miljoen geïnvesteerd in de regio ZHD. Dit gebeurt op verschillende thema’s, ook wel programmalijnen genoemd, namelijk landschap en toerisme, agrifood, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid. Tijdens de bijeenkomst kregen de raadsleden een duidelijk beeld van de status per programmalijn en de bijbehorende concrete projecten. Zo is een deel van de projecten inmiddels gerealiseerd, een ander deel in uitvoering en daarnaast nog een aantal projecten in voorbereiding. Eind 2024 moeten alle projecten gereed zijn en in september 2025 vindt de eindverantwoording plaats.

Bezoek en presentaties projecten
Om te zien hoe de samenwerking in de regio bijdraagt aan de brede welvaart werden een drietal projecten, die vanuit de Regio Deal op Goeree-Overflakkee worden gefinancierd, gepresenteerd. Zo was er een bezoek aan de beroepscampus in Middelharnis, dé plaats waar het voortgezet onderwijs, het mbo, het regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én de gemeente Goeree-Overflakkee zorgen voor beroepsgericht onderwijs voor de hele regio. Dat draagt bij aan de regionale opgave om talent te behouden en aan te trekken in onze regio. Leerlingen en studenten worden op deze campus opgeleid tot vakmensen. Zo zijn ze straks klaar voor een goede baan in de buurt. Door de samenwerking met bedrijfsleven en brancheorganisaties maken leerlingen en studenten tijdens hun opleiding kennis met regionale bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. Daarmee doen zij praktische ervaring op en ervaren zij alvast hoe het in het echte bedrijfsleven is.

Ook werd er een bezoek gebracht aan de Van Pallantpolder. Hier werken ondernemers, inwoners, onderwijs en overheden samen aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector. Deze sector produceert wereldwijd en is een belangrijke speler in voedselzekerheid. Onze agrariërs zien zichzelf ook als landschapsbeheerders en leveren een grote bijdrage aan de duurzaamheidsopgave en de korte ketens. Samen met het waterschap en de overheid streven zij naar een innovatieve aanpak. Zo experimenteren ze in de Van Pallantpolder met strokenteelt en bokashi. De agrarische sector zet ook steeds meer in op precisiebouw waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen, minder watergebruik en minder bemesting wordt gebruikt. Farm24 liet zien hoe zij met inzet van data daaraan bijdragen. Zij ontwikkelden een zogenaamde “Agrobox” die op elke trekker of zelfrijdende machine wordt geïnstalleerd en die alle data van de machine leest. Daarmee kunnen agrariërs efficiënter brandstof, kunstmest en bestrijdingsmiddelen inzetten. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op duurzaamheid, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. En draagt uiteindelijk bij aan een toekomstgerichte duurzame landbouwsector in de regio. 

Verder versterken van de samenwerking
Dat de samenwerking bijdraagt aan de brede welvaart in de regio werd tijdens de bijeenkomst duidelijk. Dat we elkaar nodig hebben en elkaar versterken ook. De wens om de regionale samenwerking voort te zetten is onbetwist. Sterker nog de opgaven voor de regio Zuid-Hollandse Delta zijn zo groot en veelomvattend dat een voortzetting en versterking van de regionale samenwerking noodzakelijk wordt geacht. Tijdens de bijeenkomst werd een doorkijkje gemaakt naar een verdere strategische samenwerking in dit gebied. De uitvoering van de huidige Regio Deal loopt volgend jaar af. Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuwe aanvraag.

20 oktober 2023

Het laatste nieuws

WERKCONFERENTIE Samen de krachten bundelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Heb jij je al aangemeld?! Op dinsdag 23 april 2024 nodigen we je uit om mee te denken en te praten over de toekomst van...

Vernieuwde Hitsertse Kade en uitkijktoren Tureluur officieel geopend

Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en Toerisme van gemeente Hoeksche Waard) en Noor van der Hoeven (Vogelbescherming Nederland) openden donderdag 4 april officieel het pas vernieuwde...

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd zaterdag 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door...

Investeer jij samen met ons en het Rijk in de regio Zuid-Hollandse Delta?!

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven...

Regio en Rijk investeren 20 miljoen om de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta structureel te versterken

In de ministerraad van 9 februari is besloten een Regio Deal met de Zuid-Hollandse Delta aan te gaan. Dat is goed nieuws voor de 300.000...

Documentaire ‘De Queeste’ – over drie biologische boeren uit de regio die het roer omgooiden

Het besef groeit dat ons huidige voedselsysteem niet langer houdbaar is. Wat komt erbij kijken als we dit systeem willen veranderen? In de indringende documentaire...