Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk. In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers. De ingediende aanvraag vanuit de Zuid-Hollandse Delta wordt ondersteund door vele partijen. In het voorjaar van 2024 wordt bekend of het Rijk de deal met regio Zuid-Hollandse Delta aangaat.

‘Een goede woon-, werk- en leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers. Dát is waar we het voor doen. Niet alleen voor nu, maar ook in de verre toekomst. Daarom zetten we ons in om van de Zuid-Hollandse Delta een welvarend, inclusief, gezond, energieneutraal en economisch innovatief gebied te maken.’  Foort van Oosten, voorzitter Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

Van kwetsbaar naar kansrijk
De Zuid-Hollandse Delta bestaat uit drie eilanden en is een schakelgebied tussen stad, land en haven. Dat maakt dit gebied uniek. In het gebied wonen 300.000 inwoners. Ogenschijnlijk is de kwaliteit van leven, wonen en werken hier goed. Door ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening), grote regionale opgaven (rond arbeidsmarkt), landelijke opgaven (landbouwtransitie) en mondiale uitdagingen (circulaire- en energietransitie) staat de welvaart en de leefbaarheid in de regio echter onder druk. Om de brede welvaart in dit gebied te behouden en te versterken is het nodig om te investeren. De regio wil vooral inzetten op een toekomstgerichte manier van leren en werken en op een duurzame en veilige leefomgeving.

Nieuwe Regio Deal
In 2020 werd de eerste Regio Deal voor het gebied Zuid-Hollandse Delta gesloten. Overheid, onderwijs en ondernemers in de regio ontwikkelden met elkaar concrete uitvoeringsplannen en projectvoorstellen. Dat heeft inmiddels geleid tot succesvolle gezamenlijke projecten en resultaten. En gezorgd voor een stevige basis om de samenwerking in de regio voort te zetten en te versterken. De nieuwe Regio Deal kan daarbij als vliegwiel dienen. De aanvraag voor de nieuwe Regio Deal wordt ondersteund door vele partijen die het belang van samenwerking in de regio zien en ervaren. Zoals de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Rotterdam, de vijf MBO-besturen in de regio, het regionale bedrijfsleven inclusief agrarische ondernemers vertegenwoordigd in de Regioboard, MKB Rotterdam Rijnmond, Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, Nederland Maritiem Land en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord. De aanvraag is gebaseerd op het regionale Ambitiedocument “Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta” dat samen met vele maatschappelijke partners en alle gemeenteraden in de regio is opgesteld.

Meer weten over de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs in de regio Zuid-Hollandse Delta? Of de aanvraag of het ambitiedocument lezen? Kijk op regiozhd.nl/downloads

3 november 2023

Het laatste nieuws

Greenpoint Oude-Tonge eerste waterstof station in de regio

Aan de Tonisseweg in Oude-Tonge staat sinds enige tijd het eerste waterstof tankstation van Goeree-Overflakkee. Dit innovatieve station is het resultaat van een jarenlange samenwerking...

Jong talent in Zuid-Hollandse Delta zoekt autonomie en ontwikkeling in baan

Maak je als bedrijf meer bekend in de regio en laat de inhoud van het werk beter zien. Bied jonge medewerkers mogelijkheden om zich persoonlijk...

WERKCONFERENTIE Samen de krachten bundelen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt

Heb jij je al aangemeld?! Op dinsdag 23 april 2024 nodigen we je uit om mee te denken en te praten over de toekomst van...

Vernieuwde Hitsertse Kade en uitkijktoren Tureluur officieel geopend

Wethouder Paul Boogaard (Recreatie en Toerisme van gemeente Hoeksche Waard) en Noor van der Hoeven (Vogelbescherming Nederland) openden donderdag 4 april officieel het pas vernieuwde...

Nieuwe golfbreker Heliushaven Hellevoetsluis

Met een stevige windkracht 6 over het Haringvliet werd zaterdag 23 maart voor de Heliushaven in Hellevoetsluis een nieuwe golfbreker officieel in gebruik genomen. Door...

Investeer jij samen met ons en het Rijk in de regio Zuid-Hollandse Delta?!

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven...