Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk. In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers. De ingediende aanvraag vanuit de Zuid-Hollandse Delta wordt ondersteund door vele partijen. In het voorjaar van 2024 wordt bekend of het Rijk de deal met regio Zuid-Hollandse Delta aangaat.

‘Een goede woon-, werk- en leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers. Dát is waar we het voor doen. Niet alleen voor nu, maar ook in de verre toekomst. Daarom zetten we ons in om van de Zuid-Hollandse Delta een welvarend, inclusief, gezond, energieneutraal en economisch innovatief gebied te maken.’  Foort van Oosten, voorzitter Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

Van kwetsbaar naar kansrijk
De Zuid-Hollandse Delta bestaat uit drie eilanden en is een schakelgebied tussen stad, land en haven. Dat maakt dit gebied uniek. In het gebied wonen 300.000 inwoners. Ogenschijnlijk is de kwaliteit van leven, wonen en werken hier goed. Door ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening), grote regionale opgaven (rond arbeidsmarkt), landelijke opgaven (landbouwtransitie) en mondiale uitdagingen (circulaire- en energietransitie) staat de welvaart en de leefbaarheid in de regio echter onder druk. Om de brede welvaart in dit gebied te behouden en te versterken is het nodig om te investeren. De regio wil vooral inzetten op een toekomstgerichte manier van leren en werken en op een duurzame en veilige leefomgeving.

Nieuwe Regio Deal
In 2020 werd de eerste Regio Deal voor het gebied Zuid-Hollandse Delta gesloten. Overheid, onderwijs en ondernemers in de regio ontwikkelden met elkaar concrete uitvoeringsplannen en projectvoorstellen. Dat heeft inmiddels geleid tot succesvolle gezamenlijke projecten en resultaten. En gezorgd voor een stevige basis om de samenwerking in de regio voort te zetten en te versterken. De nieuwe Regio Deal kan daarbij als vliegwiel dienen. De aanvraag voor de nieuwe Regio Deal wordt ondersteund door vele partijen die het belang van samenwerking in de regio zien en ervaren. Zoals de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Rotterdam, de vijf MBO-besturen in de regio, het regionale bedrijfsleven inclusief agrarische ondernemers vertegenwoordigd in de Regioboard, MKB Rotterdam Rijnmond, Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, Nederland Maritiem Land en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord. De aanvraag is gebaseerd op het regionale Ambitiedocument “Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta” dat samen met vele maatschappelijke partners en alle gemeenteraden in de regio is opgesteld.

Meer weten over de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs in de regio Zuid-Hollandse Delta? Of de aanvraag of het ambitiedocument lezen? Kijk op regiozhd.nl/downloads

Het laatste nieuws

Geslaagde ontwikkelmarkt
in Middelharnis

Ruim 40 werkzoekenden bezochten donderdag 2 november een ontwikkelmarkt in Middelharnis. Ze maakten zo kennis met de mogelijkheden om te leren voor een baan via...

Twee nieuwe watertappunten geopend in Nissewaard

Gemeente Nissewaard opende op woensdag 25 oktober twee nieuwe watertappunten in Zuidland en Biert. Erik ter Velde, directeur Infra Evides, wethouder Martijn Hamerslag en Hennie...

Inspiratiebijeenkomst regionale samenwerking Zuid-Hollandse Delta

Begin oktober kwamen raadsleden van gemeenten Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee samen in Middelharnis. Daar werden zij bijgepraat over de stand...

Praktijkverklaring voor groepshulpen in kinderopvang

Vijf van de zes kandidaten van de nieuwe leerlijn Groepshulp Kinderopvang kregen op maandag 18 september feestelijk hun mbo-praktijkverklaring uitgereikt. De ander ontvangt het certificaat...

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...

Geslaagde boerenbijeenkomst over het gewas sorghum in Mijnsheerenland!

Afgelopen donderdag vond op de boerderij van Jos Schelling in de Hoeksche Waard een bijeenkomst plaats voor agrariërs over het telen en verwerken van speciale...