Toerisme en recreatie staat in het teken van erfgoed

In de regio Zuid-Hollandse Delta is veel erfgoed te vinden. Dit zijn belangrijke monumenten, vooral van maritieme en militaire achtergrond. Denk aan forten en bunkers, maar ook aan vestingwerken en zelfs een Droogdok. We willen dit erfgoed graag behouden voor de toekomst. Daarnaast hebben deze erfgoedobjecten ook een grote toeristische waarde. Door met de projecten in de Regio Deal ons in te zetten voor het toegankelijk maken van het erfgoed en op de exploitatie en de organisatie ervan, willen we het aantal toeristische bezoekers en de gemiddelde omzet vergroten.

De programmalijn Landschap & Toerisme jaagt, met behulp van een rijksbijdrage van 2 miljoen euro, projecten aan, die het aantal toeristen in de Zuid-Hollandse Delta vergroten én die ervoor zorgen dat toeristen langer in de delta verblijven. Het erfgoed in de regio speelt daarin een grote rol. Begin dit jaar startte daarom een verkenning waarin de raakvlakken van het erfgoed in de regio in kaart zijn gebracht. Daarna zijn ook lokale initiatiefnemers betrokken. Onder de noemer ‘Erfgoed als drager van toerisme en recreatie’ is nu een projectplan gemaakt waarin verschillende initiatieven en projecten samenkomen.

Heldere lijn in projectplan erfgoed als drager van recreatie en toerisme
Samen met beheerders van het erfgoed in de regio, betrokken organisaties en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten is verkend hoe we de verschillende erfgoedobjecten met elkaar kunnen verbinden en waar de gedeelde energie zit om een samenwerking concreet te maken. De uitkomst van de bijeenkomsten is een heldere lijn: enerzijds zetten we in op het toegankelijk maken van het erfgoed. Zowel fysiek als door het vertellen van het historische verhaal. Daarnaast jagen we projecten aan die zich richten op de exploitatie en de organisatie van erfgoed, zoals het maken van combinaties en arrangementen.

In het projectplan staan concrete voorstellen voor het bereiken van deze doelen. Dit projectplan wordt voorgelegd aan het regiobestuur ter besluitvorming. Na besluitvorming kunnen begin 2022 de eerste projecten starten.

Het laatste nieuws

Geslaagde ontwikkelmarkt
in Middelharnis

Ruim 40 werkzoekenden bezochten donderdag 2 november een ontwikkelmarkt in Middelharnis. Ze maakten zo kennis met de mogelijkheden om te leren voor een baan via...

Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk....

Twee nieuwe watertappunten geopend in Nissewaard

Gemeente Nissewaard opende op woensdag 25 oktober twee nieuwe watertappunten in Zuidland en Biert. Erik ter Velde, directeur Infra Evides, wethouder Martijn Hamerslag en Hennie...

Inspiratiebijeenkomst regionale samenwerking Zuid-Hollandse Delta

Begin oktober kwamen raadsleden van gemeenten Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee samen in Middelharnis. Daar werden zij bijgepraat over de stand...

Praktijkverklaring voor groepshulpen in kinderopvang

Vijf van de zes kandidaten van de nieuwe leerlijn Groepshulp Kinderopvang kregen op maandag 18 september feestelijk hun mbo-praktijkverklaring uitgereikt. De ander ontvangt het certificaat...

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...